Czas wolny w Instytucie Głuchoniemych

Ważnym aspektem działalności edukacyjno-wychowawczej w środowiskach dziecięcych i młodzieżowych z wadą słuchu jest rozwijanie pasji i zainteresowań. W naszym ośrodku dla niesłyszących doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego dbamy o właściwe zagospodarowanie czasu wolnego wszystkich podopiecznych. Organizujemy szereg atrakcji dla dzieci na każdym szczeblu nauki – począwszy od przedszkola i szkoły podstawowej, po osoby niesłyszące i niedosłyszące z liceum ogólnokształcącego oraz szkół zawodowych.

Instytut Głuchoniemych zapewnia m.in.:

Accessibility