Zespół tańca ludowego i narodowego „Kasztanki”

 

 

 

Opiekunami zespołu są:

 • mgr Małgorzata Zdrojek – Toniszewska,
 • mgr Grażyna Świercz,
 • mgr Katarzyna Jędrzejewska.

 

Zespół powstał w 2006 roku.

Początkowo istniała jedna grupa, a zajęcia odbywały się raz tygodniu.
Chętnych uczestników przybywało…
Obecnie zajęcia są prowadzone w dwóch grupach wiekowych dwa razy w tygodniu.
Program zajęć obejmuje zarówno tańce ludowe, jak i narodowe („Polonez”, „Krakowiak”, „Polka”, „Trojak”, „Mazur”, „Kujawiak”).

koło taneczne instytutu głuchoniemych

 

 

Pomimo krótkiej historii zespół może poszczycić się wieloma występami i sukcesami:

 • 18 X 2006 – V Mazowiecki Festiwal Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ TWORZENIA”, Węgrów
 • 24 X 2006 – 189 -lecie Instytutu Głuchoniemych
 • 27 XI 2006 – Koncert Laureatów V Mazowieckiego Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ TWORZENIA”, TEATR „RAMPA”, Warszawa
 • 28 XI 2006 – Warszawskie Spotkania Integracyjne, Dom Kultury Warszawa – Śródmieście
 • 30 XI 2006 – Otwarcie Wystawy „Z DIZAJNEM PRZYJAZNY ŚWIAT”, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa
 • 22 X 2007 – 190 – lecie Instytutu Głuchoniemych, TEATR POLSKI, Warszawa
 • I17 X 2007 – VI Mazowiecki Festiwal Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ TWORZENIA”, Węgrów
 • 29 XI 2007 – Koncert Laureatów VI Mazowieckiego Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ TWORZENIA”, Teatr „RAMPA”, Warszawa
 • 3 XII 2007 – Muzeum Narodowe – ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Warszawa
 • 4 XII 2007 – Instytut Głuchoniemych
 • 12 IV 2008 – Inowrocław – Ogólnopolski Festiwal Tańca Dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących – ZAJĘCIE I MIEJSCA
 • 16 V 2008 – Uroczystość Wwręczenia ORDERU UŚMIECHU DYREKTOROWI INSTYTUTU GŁUCHONIEMYCH – Warszawa
 • 30 V 2008 – Dzień Matki I Dzień Ojca w Instytucie Głuchoniemych
 • 05 VI 2008 – Warszawa – WOJEWÓDZKI KONKURS TAŃCA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ I OŚRODKÓW SPECJALNYCH – ZAJĘCIE I MIEJSCA
 • 24 IX 2008 – Warszawa, Instytut Głuchoniemych – występ dla ambasadora USA i przedstawicieli firmy International Technology Sourcing Inc.
 • 11 X 2008 – Warszawa, Instytut Głuchoniemych – występ na I Warszawskim Festiwalu Kultury Głuchych
 • 22 V 2009 – Warszawa, Instytut Głuchoniemych – występ z okazji Dnia Matki i Ojca
 • 06 VI 2009 – Warszawa, Polski Związek Głuchych – występ z okazji Dni Organizacji Pozarządowych
 • 15 X 2009 – Węgrów – udział w VIII Mazowieckim Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych ” Radość Tworzenia ”
 • 23 X 2009 – Warszawa, Instytut Głuchoniemych – występ z okazji Święta Szkoły
 • 25 XI 2009 – Warszawa, Teatr Stara Prochownia – V Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – wyróżnienie
 • 7 XII 2009 – Warszawa, Teatr Rampa – udział w Koncercie Laureatów VIII Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Radość Tworzenia”

 

Accessibility