Internat Instytutu Głuchoniemych w Warszawie

Całodobowa opieka dla dzieci i młodzieży niesłyszących oraz niedosłyszących

 

Kierownik Internatu

mgr Tomasz Wardziak

tel: 664 001 677
mail: t.wardziak@instytutgluch.pl

kierownik internatu tomasz wardziak

W naszym internacie przebywa obecnie ok. 80 wychowanków, którym odległość od miejsca zamieszkania do szkoły uniemożliwia codzienny dojazd. Dzieci i młodzież podzielona jest na 10 grup (ze względu na płeć oraz zbliżony wiek). Internat zapewnia podopiecznym 24 – godzinną opiekę od poniedziałku do piątku. Ze względu na wychowanków z odległych stron Polski, internat jest również czynny w wybrane weekendy w miesiącu.

Nasz internat wyposażony jest w pełny węzeł sanitarny. W pokojach wychowanków znajdują się telewizory, młodzież ma również nieograniczony dostęp do lodówek, czajników oraz kuchenki mikrofalowej.

Kadrę internatu stanowią osoby o pełnych kwalifikacjach surdopedagogicznych, wszyscy wychowawcy posługują się językiem migowym. Wychowankowie są również pod stała opieką pedagoga oraz psychologa.

Nasi podopieczni w czasie pobytu w internacie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz odkrywania nowych pasji w ramach m.in. :

 • zajęć i treningów pod okiem wykwalifikowanych trenerów w ramach Warszawskiego Klubu Sportowego Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych „IG-Warszawa”
 • kół naukowych prowadzonych przez nauczycieli – przedmiotowców
 • różnorodnych zajęć organizowanych przez wychowawców oraz odbywających w naszej placówce praktyki studentów oraz wolontariuszy
 • kursu na kartę rowerową
 • kursu prawa jazdy kat. B
 • plastycznych zajęć warsztatowych w zaprzyjaźnionej galerii V9
 • treningów wspinaczkowych w „Centrum Sportów Ekstremalnych 2 Wieże”
 • udział w ciekawych imprezach i wycieczkach

Znajdź nas na Facebooku

Co nowego w internacie?

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Opłata za internat wynosi 10,50 PLN – dla dzieci młodszych – do ukończenia SP, 12 PLN dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (tylko za całodzienne wyżywienie).
Opłaty za wyżywienie można przesłać na konto:

MBFO INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH
00 – 499 WARSZAWA, PL. TRZECH KRZYŻY 4/6
Bank Handlowy w Warszawie SA
09 1030 1508 0000 0005 5012 3088

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zniżkę w opłatach (po udokumentowaniu swoich dochodów).

Dla uczniów mieszkających daleko internat jest czynny w wybrane weekendy.

 1. Sprzęt typu: laptop, tablet, aparat fotograficzny przywożony jest na własną odpowiedzialność.
 2. W przypadku dzieci biorących leki na stałe wymagamy zaświadczenia od lekarza z nazwą i dawką leku oraz o sposobie podawania oraz prośby pisemnej rodziców o podawanie leku w internacie. Dzieci chore pozostają w domu. Nie przyjmujemy dzieci w trakcie terapii antybiotykami! 
  W przypadku chorób zakaźnych, po zakończeniu leczenia wymagamy zaświadczenia od lekarza, że dziecko może przebywać w internacie.

  W Instytucie nie jest zatrudniony lekarz ani pielęgniarka. W nagłych wypadkach wzywamy pogotowie. W przypadku zachorowań np.: przeziębienie, temperatura itp. zawiadamiamy rodziców. Rodzice zobowiązani są do zabrania dziecka do lekarza w miejscu zamieszkania.
 3. W przypadku zajęć, wyjazdów nieorganizowanych przez Instytut Głuchoniemych wymagamy pisemnej zgody rodziców.
  Powroty po godzinie 20:00 dotyczą wyłącznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Wcześniejsze zwolnienia uczniów do domów rodzinnych odbywają się wyłącznie na podstawie pisemnej prośby rodziców (może to być SMS, fax lub e-mail i po uzgodnieniu z wychowawcą klasy w szkole.

Tekst: K. Tyczyńska, H. Gawinek, M. Majewska

Accessibility