Akcja „BohaterON – włącz historię”

Grupa internacka najmłodszych chłopców brała udział w akcji „BohaterON – włącz historię”. W ramach tej akcji Szymon, Piotr, Markus i Dorian poznawali z opowiadań
p. Moniki Grojs jednego z niesłyszących uczestników Powstania Warszawskiego – p. Karola Stefaniaka pseudonim „Kajtek”. Oglądali pomnik Głuchych Żołnierzy AK uczestniczących
w Powstaniu Warszawskim, który znajduje się na terenie Instytutu i tablicę poświęconą żołnierzom Batalionu AK „Miłosz”, usytuowaną przy Skwerze Batalionu AK „Miłosz”. Następnie wraz z p. Moniką udali się na pocztę, by wysłać p. Stefaniakowi ozdobioną wcześniej przez siebie kartkę z podziękowaniem za jego udział w tej walce.

Z pewnością p. Stefaniaka, który brał udział w powstaniu jako młody chłopak, bardzo wzruszy to, że ci mali chłopcy wiedzą o Plutonie Głuchoniemych.

Accessibility