Warsztaty teatralne i spektakl „Były w lesie raz igrzyska”

„Kiedy to się działo, nie wiem. Może później, może wcześniej. Ale las do dzisiaj śpiewa o swoich Igrzyskach leśnych”

Od września do listopada 2010 roku dzieci z Instytutu Głuchoniemych wraz z ich rówieśnikami ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO w Warszawie uczestniczyły w warsztatach integracyjnych, a później teatralnych.
W czasie warsztatów dzieci z opiekunami przygotowały spektakl, przedstawiony szerokiej publiczności na uroczystej premierze 26 listopada.

Celem projektu było podjęcie działań na rzecz lepszej integracji słyszących i niesłyszących i umożliwienie im poznania się i kreatywnej współpracy.
Inspiracją do powstania projektu był program edukacyjny na temat praw człowieka Fundacji Humanity in Action Polska.

Projekt „Odkrywanie dźwięków ciszy” został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji Humanity in Action Polska oraz Ambasady USA w Polsce.
Autorem projektu jest Marta Gawinek, a koordynatorkami ze szkół partnerskich pani Halina Gawinek (Instytut Głuchoniemych) oraz pani Ewa Modzelewska (Społeczna Szkoła Podstawowa).

Był to pierwszy w historii szkoły projekt tak bliskiej współpracy niesłyszących i słyszących. Okazało się, że dzieci znalazły szybko swoje sposoby komunikacji i wzajemnie się wspierały przy realizacji projektu.
Zachęcamy do obejrzenia dokumentacji projektu – filmu oraz zdjęć.

Tekst: Halina Gawinek

Accessibility