Kursy i kształcenie w Instytucie Głuchoniemych

im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

Najstarsza w Polsce placówka szkolno – wychowawcza dla dzieci i młodzieży
z wadą słuchu.

Instytut powstał 23 października 1817 r., z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego

OSW dla niesłyszących zapewnia:

nauczanie dzieci niesłyszących
szkoła dla dzieci niesłyszących

 Naszym starszym uczniom proponujemy ciekawe zajęcia dodatkowe:

• sportowe w ramach Klubu Sportowego
• kurs florystyczny
• prawo jazdy kategorii B

Wszyscy wychowankowie Instytutu Głuchoniemych objęci są opieką:
 • logopedyczną,
• psychologiczną,
• pedagogiczną.

O edukację i wychowanie dzieci i młodzieży dba wykwalifikowana, systematycznie dokształcająca się kadra surdopedagogów, psychologów i pedagogów.

Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce zajmują się:

  • kształceniem dzieci niesłyszących
  • opracowywaniem i recenzowaniem podręczników i programów nauczania
  • nawiązywaniem kontaktów z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą;
  • współpracą z masowymi szkołami ponadpodstawowymi
  • doskonaleniem metod pracy
  • prowadzeniem zajęć dla studentów

Baza szkoły: pracownie językowe, przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych wyposażone w tablice interaktywane, pracownia gastronomiczna, aula z profesjonalną sceną, nagłośnieniem i oświetleniem, biblioteka, nowoczesna e – pracownia dla niepełnosprawnych, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, siłownia, sala doświadczania świata, sala integracji sensorycznej, stołówka.

Zajęcia sportowe odbywają się w hali sportowej, na basenie i w siłowni.

kursy w Instytucie Głuchoniemych
Instytut Głuchoniemych w Warszawie gimnazjum dla dzieci z wadami słuchu
Instytut Głuchoniemych jest miejscem konferencji naukowych organizowanych przez Komitet Audiofonologii oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1 sierpnia 2010 r. nasza placówka uczestniczy w projekcie „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”.

Już ponad 20 lat jesteśmy miejscem hospitacji i praktyk studentów Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ambicją placówki jest bycie centrum edukacyjnym i kulturalnym ludzi niesłyszących.
Nasi uczniowie biorą udział w międzynarodowej wymianie szkół oraz w wielu ciekawych projektach.

Wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, opracowując nowe metody pracy nauczyciele i wychowawcy starają się pomóc swym wychowankom w znalezieniu własnego miejsca, wybraniu odpowiedniego zawodu, ukierunkowaniu zainteresowań.

Z myślą o rodzicach dzieci niesłyszących nasza placówka organizuje kursy języka migowego.
Kursy prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli. Kolejne edycje kursów rozpoczynają się wraz z początkiem nowych semestrów.

Accessibility