Innowacyjny kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie:

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

W Instytucie zależy nam nie tylko na wychowaniu i edukacji wychowanków, ale również chcemy ułatwić im „start w dorosłość”. Dyrekcja Instytutu Głuchoniemych na podstawie umowy z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia, zorganizowała pierwszy innowacyjny kurs dla wychowanków Instytut Głuchoniemych. Dnia 16.02.2016 rozpoczął się kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE.
Uczestnicy kursu przeszli wstępne badania lekarskie, uczestniczyli w kursie BHP, zostali również wyposażeni w komplet ubrań roboczych (wszystko na koszt Instytutu Głuchoniemych!). Uczestnicy kursy w czasie zajęć korzystają z pomocy tłumacza PJM. Instytut Głuchoniemych zapewnia również uczestnikom kursu bezpłatny przejazd na miejsce praktyk oraz ciepły posiłek regeneracyjny w trakcie zajęć.
Kursanci odbywają naukę (teoretyczna oraz praktyczną ) w siedzibie oraz na budowach prowadzonych prze firmę „WALD-GLOB” Jan Radecki Sp. J. z siedzibą w Pułtusku. Jest to firma z wieloletnią tradycją, prowadząca szereg różnorakich zleceń na terenie Polski oraz za granicą.

Kurs trwa od 16.02 do 16.12.2016. Kurs kończy się państwowym egzaminem czeladniczym.

Certyfikat państwowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe ułatwi w przyszłości uczestnikom kursu znalezienie pracy w zawodzie : MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE.
W lutym 2017 r. uczniowie Instytutu Głuchoniemych zakończyli część praktyczną i teoretyczną przygotowującą do zawodu –„monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”. Bardzo dobrze zdali egzamin składający się z testu wiadomości oraz części praktycznej.
Po zdaniu egzaminu uczniowie otrzymali certyfikat państwowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

Accessibility