Gimnazjum nr 152

 

Gimnazjum przyjmuje młodzież do klasy III

 

 

Proces dydaktyczny prowadzimy w oparciu o podstawę programową szkolnictwa ogólnego.

Dobre przygotowanie do egzaminów kończących gimnazjum potwierdza fakt, że średnia ilość zdobytych punktów przez naszych uczniów jest porównywalna (a z części matematyczno – przyrodniczej nawet wyższa) ze średnią uzyskaną przez młodzież z niewielką wadą słuchu.

 

Naszym uczniom zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli – surdopedagogów,
 • naukę w małych liczebnie klasach,
 • bezpłatne podręczniki,
 • dwujęzyczność opartą na nauce języka migowego i języka polskiego,
 • dobrze wyposażoną pracownię komputerową,
 • zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne i wyrównawcze,
 • opiekę psychologiczną i pedagogiczną,
 • zajęcia na basenie,
 • wyjścia do teatru,
 • spotkania ze słyszącymi rówieśnikami,
 • uczestnictwo w zbiórkach harcerskich,
 • możliwość korzystania z kawiarenki internetowej,
 • naukę języka angielskiego,
 • świetlicę działającą poza godzinami lekcyjnymi,
 • przyjazną atmosferę,
 • uczestnictwo w różnorodnych konkursach, przeglądach teatralnych, olimpiadach i zajęciach sportowych i olimpiadach przedmiotowych (np.: rok 2011 – I i III miejsce indywidualnie, III miejsce drużynowo w konkursie matematycznym, rok 2009 – I miejsce w olimpiadzie matematycznej, rok 2008 – II miejsce w olimpiadzie języka angielskiego),
 • wiele wycieczek i wyjazdów krajowych (rok 2011 Kraków, rok 2010 Gdańsk, Gdynia, Sopot) i zagranicznych zarówno w czasie roku szkolnego (rok 2009 – Niemcy, Czechy, Macedonia), jak i – dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Geografów – w czasie wakacji (4 letnie obozy). Dzięki pomocy finansowej ze strony szkoły wszystkie wyjazdy są dostępne dla każdego ucznia,
 • współpracę z pracownikami wyższych uczelni.

 

Zapewniamy również możliwość rozwijania zainteresowań:

 • w kole plastycznym,
 • w klubie sportowym,
 • w kole tanecznym.
gimnazjum dla niesłyszących

 

 

gimnazjum dla osób niesłyszących
szkoła dla dzieci niesłyszących
Instytut Głuchoniemych w Warszawie
gimnazjum w Instytucie głuchoniemych
gimnazjum dla głuchoniemych
Accessibility