Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Gimnazjum nr 152

 

Gimnazjum przyjmuje młodzież do klasy III

 

 

Proces dydaktyczny prowadzimy w oparciu o podstawę programową szkolnictwa ogólnego.

Dobre przygotowanie do egzaminów kończących gimnazjum potwierdza fakt, że średnia ilość zdobytych punktów przez naszych uczniów jest porównywalna (a z części matematyczno – przyrodniczej nawet wyższa) ze średnią uzyskaną przez młodzież z niewielką wadą słuchu.

 

Naszym uczniom zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli – surdopedagogów,
 • naukę w małych liczebnie klasach,
 • bezpłatne podręczniki,
 • dwujęzyczność opartą na nauce języka migowego i języka polskiego,
 • dobrze wyposażoną pracownię komputerową,
 • zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne i wyrównawcze,
 • opiekę psychologiczną i pedagogiczną,
 • zajęcia na basenie,
 • wyjścia do teatru,
 • spotkania ze słyszącymi rówieśnikami,
 • uczestnictwo w zbiórkach harcerskich,
 • możliwość korzystania z kawiarenki internetowej,
 • naukę języka angielskiego,
 • świetlicę działającą poza godzinami lekcyjnymi,
 • przyjazną atmosferę,
 • uczestnictwo w różnorodnych konkursach, przeglądach teatralnych, olimpiadach i zajęciach sportowych i olimpiadach przedmiotowych (np.: rok 2011 – I i III miejsce indywidualnie, III miejsce drużynowo w konkursie matematycznym, rok 2009 – I miejsce w olimpiadzie matematycznej, rok 2008 – II miejsce w olimpiadzie języka angielskiego),
 • wiele wycieczek i wyjazdów krajowych (rok 2011 Kraków, rok 2010 Gdańsk, Gdynia, Sopot) i zagranicznych zarówno w czasie roku szkolnego (rok 2009 – Niemcy, Czechy, Macedonia), jak i – dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Geografów – w czasie wakacji (4 letnie obozy). Dzięki pomocy finansowej ze strony szkoły wszystkie wyjazdy są dostępne dla każdego ucznia,
 • współpracę z pracownikami wyższych uczelni.

 

Zapewniamy również możliwość rozwijania zainteresowań:

 • w kole plastycznym,
 • w klubie sportowym,
 • w kole tanecznym.
gimnazjum dla niesłyszących

 

 

gimnazjum dla osób niesłyszących
szkoła dla dzieci niesłyszących
Instytut Głuchoniemych w Warszawie
gimnazjum w Instytucie głuchoniemych
gimnazjum dla głuchoniemych
Accessibility