Przedszkole dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących

 

„Dziecko niesłyszące ma prawo
do pełnego porozumiewania się z otaczającym go światem.
W niektórych przypadkach będzie to język mówiony,
w innych język migowy,
w innych jeszcze oba języki na przemian.”

/Françoise Grosjean – Szwajcaria/

 

 

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 – 6 lat:

 

  • których pierwszym językiem jest polski język migowy (często są to dzieci rodziców niesłyszących) – rozwijają one w przedszkolu język migowy, ale również w miarę własnych możliwości uczą się porozumiewać w języku fonicznym,
  • których pierwszym językiem jest język foniczny (polski) – w przedszkolu doskonalą umiejętność skutecznej komunikacji w tym języku, ale również w codziennych sytuacjach poznają język migowy oraz wykorzystują nowe umiejętności w kontaktach z migającymi rówieśnikami,
  • które nie rozwinęły jeszcze kompetencji językowej – te dzieci, uczestnicząc w życiu przedszkola opartym na komunikacji w dwóch językach – mówionym i migowym – mają szansę na szybkie rozpoznanie własnych preferencji. Środowisko, w którym dziecko czuje się swobodnie oraz wielokanałowe przekazywanie komunikatów (mowa foniczna i język migowy) wpływa stymulująco na rozwój języka, w którym dziecko będzie w stanie wyrażać własne myśli i potrzeby.

 

Edukacja przedszkolna w Instytucie Głuchoniemych to:

instytut głuchoniemych przedszkole

 

 

Zajęcia z dziećmi prowadzi wykwalifikowana kadra:

przedszkole instytutu głuchoniemych

  • surdopedagog, oligofrenopedagog
  • surdologopeda, neurologopeda
  • terapeuta SI (integracji sensorycznej)
  • terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
  • psycholog
  • fizjoterapeuta

 

FanPage Przedszkola:

www.facebook.com/przedszkolewig

 

Accessibility