Wada słuchu – aparaty słuchowe czy implanty ślimakowe?

Wada słuchu może być wrodzona bądź nabyta. Powodem jej wystąpienia są często uwarunkowania genetyczne bądź powikłania w czasie ciąży. Wspomaganie słuchu jest kluczem do porozumiewania się dziecka niedosłyszącego ze światem pełnym dźwięków. Aby dziecko otrzymywało właściwe bodźce słuchowe, wzmacnianie w postaci aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych należy zastosować zaraz po uzyskaniu diagnozy. Oczywiste jest, że wspomaganie nie przywróci zdrowego słuchu, ale umożliwi dziecku słyszenie dźwięków, które inaczej byłyby niemożliwe do usłyszenia.

Międzynarodowe Biuro Audiofonologii zaleca w stosunku do dzieci z wadą słuchu dopasowanie odpowiednich protez słuchu, terapię mowy, stosowanie mowy fonicznej i czytanie z ust oraz język migowy.
Ważne, by mieć pewność, że:

  • istnieje skuteczna komunikacja między dzieckiem i jego otoczeniem,
  • zastosowana strategia nie ogranicza dziecku dostępu do języka fonicznego.

Klasyfikacja ubytku słuchu wg. Międzynarodowego Biura Audiofonologii (BIAP):

  • lekki: 20 – 40 dB,
  • umiarkowany: 41 – 70 dB,
  • znaczny: 71 – 90 dB,
  • głęboki: powyżej 90 dB.

Średni ubytek słuchu oblicza się biorąc pod uwagę dane z 4 częstotliwości: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz i 4000 Hz.

wada słuchu

Aparaty słuchowe

 

dzieci z wadą słuchu

Aparaty słuchowe to miniaturowe wzmacniacze w małych, plastikowych obudowach. Mikrofon aparatu słuchowego wychwytuje dźwięki otoczenia i przekształca je w sygnał elektryczny, który przekazywany jest do wzmacniacza aparatu. Nowoczesne cyfrowe aparaty słuchowe można tak zaprogramować, aby wzmacniały dźwięki ważne dla rozumienia mowy fonicznej, zaś odpowiednio eliminowały niepotrzebny hałas z otoczenia. Wzmocniony sygnał elektryczny przekształcany jest przez głośnik ponownie w słyszalny sygnał i przekazywany jest do przewodu słuchowego. Protetyk słuchu zawsze indywidualnie dostosowuje ustawienie aparatu do specyfiki ubytku słuchu dziecka. Takie dopasowanie następuje zwykle dwa razy w roku w okresie wczesnego dzieciństwa, po przebadaniu słuchu. Dla uzyskania jak najlepszych efektów korzystania z aparatów słuchowych należy dbać o higienę wkładek usznych oraz systematycznie wymieniać je na nowe.

wspomaganie słuchu

Implanty ślimakowe

Implanty ślimakowe są protezami słuchu stosowanymi w przypadkach głębokiego obustronnego niedosłuchu odbiorczego, w sytuacji, gdy pacjent nie ma korzyści ze stosowania tradycyjnych aparatów słuchowych. Działają w oparciu o zjawisko wywoływania wrażeń słuchowych poprzez podrażnianie nerwu słuchowego prądem elektrycznym.
Implant ślimakowy, podobnie jak aparat słuchowy, nie przywraca słuchu, ale umożliwia odbieranie niektórych dźwięków przez system słuchowy. Zasadnicza różnica między aparatem słuchowym a implantem ślimakowym polega na tym, że aparat słuchowy wspomaga proces słyszenia poprzez wzmacnianie dźwięku, a implant ślimakowy nie powoduje wzmocnienia głośności, lecz dostarcza przetworzony w impulsy elektryczne dźwięk bezpośrednio do zakończeń nerwu słuchowego.
Możliwości percepcji dźwięków za pomocą wszczepu są w większości przypadków bardzo duże. Jednak samo zastosowanie tej techniki nie wystarczy, by opanować rozumienie mowy drogą słuchową. Percepcja musi być rozwijana w toku terapii.

Accessibility