Powitanie wiosny

Zgodnie z ludowym zwyczajem na koniec zimy przedszkolaki z resztek materiału, siana i patyków zrobiły Marzannę.
Następnie odbyła się wyprawa nad Wisłę i Marzanna została uroczyście wrzucona do rzeki.

Dzieci recytowały mówiąc i migając wierszyk:

„Marzanno, Marzanno,
Płyń do morza daleko,
Dzisiaj zimę żegnamy,
Dzisiaj wiosnę witamy!”

przedszkole dla dzieci głuchoniemych
przedszkole dla dzieci niesłyszących
przedszkole dla niesłyszących Warszawa
szkoły dla niesłyszących w Warszawie
Instytut Głuchoniemych Warszawa
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
przedszkole dla dzieci z wadami słuchu
przedszkole dla dzieci niedosłyszących

Zdjęcia: Wychowawcy przedszkola
Tekst: Mariola Siedlecka

Accessibility