Nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy (PDP)

 

Od września 2011 r. w Instytucie Głuchoniemych funkcjonuje Szkoła Przysposabiająca do Pracy (PDP) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Edukacja rozpoczyna się po gimnazjum i trwa trzy lata.

Celem nauczania jest wdrażanie uczniów do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm, rozwijanie ich autonomii i samodzielności.
W ramach edukacji uczniowie realizują przedmiot Przysposobienie do pracy w szczególności w następujących dziedzinach:

 1. Sporządzanie i wydawanie posiłków
 2. Gospodarstwo domowe
 3. Prace techniczno-ogrodnicze
 4. Prace biurowe
 5. Elementy piekarstwa
 6. Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich
 7. Pakowanie różnych przedmiotów

W przedmiocie Funkcjonowanie osobiste i społeczne w środowisku główny nacisk położono na kształtowanie umiejętności społecznych potrzebnych w dorosłym życiu, np. nawiązywanie pozytywnych relacji z ludźmi, samodzielne poruszanie się po mieście, załatwianie spraw na poczcie, w opiece społecznej, w punktach usługowych, dbanie o wygląd zewnętrzny, higienę i zdrowie, radzenie sobie z zakupami.
Na zajęciach kształtujących kreatywność uczniowie tworzą własne prace jak również uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych oraz wyjściach do na spektakle, filmy i wystawy.

W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe wspierające rozwój uczniów:

 1. Logopedyczne
 2. Rewalidacyjne
 3. Rehabilitacyjne
 4. Pływanie na basenie
 5. Ćwiczenia w hali sportowej i siłowni

Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy korzystają z możliwości oferowanych przez Instytut Głuchoniemych: zamieszkania w internacie, wyżywienia w stołówce, zajęć w e-pracowni dla niepełnosprawnych, a także opieki pedagogicznej i psychologicznej.

Małe klasy sprawiają, że uczniowie chętnie przychodzą do szkoły, dobrze czują się wśród rówieśników, są aktywni i rozwijają się na miarę swoich możliwości.

Więcej

 

 

 

technikum dla osób niesłyszących

Accessibility