Branżowa szkoła zawodowa dla niesłyszących i niedosłyszących

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Instytucie Głuchoniemych

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla niesłyszących i niedosłyszących przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie przyjmuje młodzież do klas I.

Naszym uczniom zapewniamy:

 

 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli
 • atrakcyjne praktyki i zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych
 • możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego
 • dobrze wyposażoną pracownię komputerową
 • zajęcia logopedyczne
 • opiekę psychologiczną i pedagogiczną
 • zajęcia na basenie
 • wyjścia do teatru
 • możliwość uczestnictwa w kołach zainteresowań
 • możliwość korzystania z kawiarenki internetowej
 • naukę języka angielskiego
 • udział w kursie prawa jazdy
 • przyjazną atmosferę
 • uczestnictwo w różnorodnych konkursach, przeglądach teatralnych i zajęciach sportowych
 • współpracę z pracownikami Łazienek Królewskich
 • zakwaterowanie w internacie

 

Obecnie kształcimy w dwóch kierunkach: piekarz i ogrodnik.

technikum dla osób niesłyszących

 

technikum dla osób niesłyszących

 

Szkoła piekarnicza

Szkoła ogrodnicza

 

 

Uczniom z upośledzeniem umysłowym oraz stwierdzonymi niepełnosprawnościami sprzężonymi polecamy ofertę edukacyjną Szkoły Przysposabiającej do Pracy (PDP).

Accessibility