Szkoła Podstawowa nr 226 dla niesłyszących z Oddziałami Przedszkolnymi

 

Historia szkoły rozpoczęła się w 1817r. Działamy nieprzerwanie od 200 lat. W naszej pracy łączymy wieloletnią tradycję z najnowszymi metodami nauczania. Nasi nauczyciele są wykwalifikowanymi, stale dokształcającymi się surdopedagogami.

Od wielu lat współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Pedagogiki Specjalnej. Nasi nauczyciele pani Agnieszka Bajewska-Kołodziejak i pani Małgorzata Skuza są współautorami adaptacji podręczników dla uczniów niesłyszących wykonanych w Pracowni Lingwistyki Migowej UW na zlecenie MEN. Wychowawczynie klas zerowych pani Monika Grabowska-Dobrowolska i pani Małgorzata Limanówka są współautorami kursu PJM „Migaj razem z nami”.

Uczymy samodzielności, tolerancji i odpowiedzialności. Dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków. Organizujemy spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej, na których uczniowie mogą poznać znaki drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się po okolicy.

Wszystkim uczniom zapewniamy równe szanse rozwoju.

Większość sal, w których odbywają się zajęcia jest wyposażona w laptopy i nowoczesne tablice interaktywne. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w hali sportowej i na basenie Ośrodka Sportu „Rozbrat-Jutrzenka” oraz na nowym boisku szkolnym i w siłowni Instytutu Głuchoniemych.

 

Dzieciom zapewniamy:

 • naukę w małych liczebnie klasach,
 • dwujęzyczność opartą na nauce języka migowego i języka polskiego,
 • zajęcia logopedyczne (1,5 godziny tygodniowo dla każdego dziecka),
 • opiekę psychologa, pedagoga i rehabilitanta,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • wychowanie słuchowe,
 • rytmikę,
 • zajęcia na basenie (od klasy I),
 • wyjścia do teatru,
 • spotkania ze słyszącymi rówieśnikami,
 • uczestnictwo w zbiórkach zuchowych,
 • możliwość korzystania z działającej na terenie placówki e-pracowni warszawskiej,
 • naukę języka angielskiego (od klasy I),
 • świetlicę działającą poza godzinami lekcyjnymi,
 • przyjazną atmosferę,
 • uczestnictwo w różnorodnych lekcjach muzealnych, wycieczkach, konkursach, przeglądach teatralnych, olimpiadach i zajęciach sportowych.

 

Oferujemy możliwość uczestnictwa w kołach zainteresowań:

szkoła podstawowa nr 226 dla niesłyszących

 

 

szkoła podstawowa dla niesłyszących

 

 

Prowadzimy też rekrutację dla młodzieży z wadami słuchu na poziomie ponadpodstawowym zgodnie z przyjętymi zasadami reformy szkolnictwa. Więcej informacji o naszym liceum ogólnokształcącym dla niesłyszących znajdą Państwo w innych zakładkach.

Accessibility