Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztuki wizualne

Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów wyrażania się przez różne formy sztuk wizualnych. W trakcie trwania projektu uczniowie wezmą udział w warsztatach z tworzenia filmów, w tym filmów sferycznych, malowania (m.in. synestezji), animacji 3d czy fotografii. Odbędą się również zajęcia z tworzenia stron internetowych. Warsztaty będą połączone z dyskusjami o wykorzystywaniu sztuk wizualnych w życiu codziennym, jak sztuki zmieniały się z czasem oraz jak mogą się zmienić w przyszłości. Każde spotkanie międzynarodowe umożliwi autorefleksję poprzez partycypacyjne metody ewaluacji, dzięki czemu uczniowie pogłębią wiedzę o zdobytych umiejętnościach.

W projekcie biorą udział 3 szkoły: dwie szkoły dla uczniów słyszących ze Szwecji i z Włoch oraz Instytut Głuchoniemych. Poprzez organizację kursów języka migowego, ale i prace w zróżnicowanych pod względem środków komunikacji zespołach projekt ma na celu stworzenie bardziej włączającego środowiska szkolnego, która ma świadomość, że samo uszkodzenie słuchu nie musi tworzyć barier w porozumiewaniu się i dochodzeniu do wspólnych celów.

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, KA2

Mobilności do Włoch

erasmus+

Accessibility