Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Międzynarodowa wymiana szkół

 

Instytut Głuchoniemych nie boi się przekraczania granic! Od lat bierzemy udział w międzynarodowej wymianie szkół. Angażujemy się w wiele inicjatyw, m.in. organizowane cyklicznie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Nasi wychowankowie – młodzież niesłysząca i niedosłysząca szkół podstawowych, licealnych i in. – uczestniczą w wyjazdach do licznych państw europejskich. W przeszłości bywaliśmy na imprezach, konferencjach i festiwalach w takich krajach jak Czechy, Finlandia, Macedonia czy Turcja. Szczegółowe relacje wraz z dokumentacją zdjęciową znajdują się poniżej.

 

Accessibility