Międzynarodowa wymiana szkół

 

Instytut Głuchoniemych nie boi się przekraczania granic! Od lat bierzemy udział w międzynarodowej wymianie szkół. Angażujemy się w wiele inicjatyw, m.in. organizowane cyklicznie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Nasi wychowankowie – młodzież niesłysząca i niedosłysząca szkół podstawowych, licealnych i in. – uczestniczą w wyjazdach do licznych państw europejskich. W przeszłości bywaliśmy na imprezach, konferencjach i festiwalach w takich krajach jak Czechy, Finlandia, Macedonia czy Turcja. Szczegółowe relacje wraz z dokumentacją zdjęciową znajdują się poniżej.

 

Accessibility