Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki

„Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki” to projekt, który objął 8 uczniów z uszkodzeniem słuchu Instytutu Głuchoniemych w Warszawie: 6 uczniów technikum o specjalizacji technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 2 uczniów ze szkoły branżowej o specjalizacji piekarz. Wzięli oni udział w dwutygodniowych, zagranicznych praktykach w Sewilli, Hiszpanii, aby zwiększać swoje umiejętności i wiedzę w zawodzie. Dzięki pracy w dwuosobowych zespołach w 4 różnych firmach mogli rozwijać swoją samodzielność, bliżej poznać wybrany zawód oraz wzmocnić pewność siebie i poczucie, że niezależnie od sposobu komunikacji mogą poradzić sobie z różnymi zadaniami w nowym środowisku. Praca w zespole międzynarodowym rozwinęła również ich kompetencje w języku obcym i świadomość kulturową, co jest dużym atutem na obecnym rynku.

Projekt ma również na celu zwiększenie oferty edukacyjnej naszej placówki o innowacyjne działania na arenie międzynarodowej, co ukazuje Instytut jako szkołę, która rozumie potrzebę współpracy międzynarodowej i widzi w niej szansę na rozwój i pozytywny wpływ na całą społeczność szkolną.

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, KA1

 

Praktyki za nami

erasmus+

Accessibility