Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki

„Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki” to projekt, który objął 8 uczniów z uszkodzeniem słuchu Instytutu Głuchoniemych w Warszawie: 6 uczniów technikum o specjalizacji technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 2 uczniów ze szkoły branżowej o specjalizacji piekarz. Wzięli oni udział w dwutygodniowych, zagranicznych praktykach w Sewilli, Hiszpanii, aby zwiększać swoje umiejętności i wiedzę w zawodzie. Dzięki pracy w dwuosobowych zespołach w 4 różnych firmach mogli rozwijać swoją samodzielność, bliżej poznać wybrany zawód oraz wzmocnić pewność siebie i poczucie, że niezależnie od sposobu komunikacji mogą poradzić sobie z różnymi zadaniami w nowym środowisku. Praca w zespole międzynarodowym rozwinęła również ich kompetencje w języku obcym i świadomość kulturową, co jest dużym atutem na obecnym rynku.

Projekt ma również na celu zwiększenie oferty edukacyjnej naszej placówki o innowacyjne działania na arenie międzynarodowej, co ukazuje Instytut jako szkołę, która rozumie potrzebę współpracy międzynarodowej i widzi w niej szansę na rozwój i pozytywny wpływ na całą społeczność szkolną.

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, KA1

 

Praktyki za nami

erasmus+

Accessibility