Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego

Dyrektor Instytutu Głuchoniemych

Bartosz Wilimborek
tel: 723 555 470
mail: bwilimborek@eduwarszawa.pl

Zastępcy Dyrektora

Agata Porazińska
tel: 664 9090 898 
mail: aporazinska@eduwarszawa.pl

Jakub Strój
tel: 723 555 471
mail: jstroj@eduwarszawa.pl

Kierownik Internatu

Piotr Krzysztofiak
tel: 502 686 079
mail: pkrzysztofiak@eduwarszawa.pl

Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie to najstarszy tego typu ośrodek dla młodzieży oraz dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Placówka założona 23 października 1817 r., od 200 lat pomaga w rozwoju osobom z wadą słuchu . W skład naszego zespołu szkół wchodzą m.in. przedszkoleszkoła podstawowa i liceum, a także technikumbranżowa szkoła zawodowa. Nie ograniczamy się do obszaru stołecznego. Dysponujemy internatem dla wychowanków z najodleglejszych stron Polski.

Naszym starszym uczniom proponujemy ciekawe zajęcia dodatkowe:

 • sportowe w ramach Klubu Sportowego,
 • kurs florystyczny,
 • prawo jazdy kategorii B.

O edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży dba wykwalifikowana, systematycznie dokształcająca się kadra surdopedagogów, psychologów i pedagogów.

 

 


Wszyscy wychowankowie Instytutu Głuchoniemych objęci są opieką:

 • logopedyczną,
 • psychologiczną,
 • pedagogiczną.

 

 

Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce zajmują się:

 • kształceniem dzieci niesłyszących,
 • opracowywaniem i recenzowaniem podręczników i programów nauczania,
 • nawiązywaniem kontaktów z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,
 • współpracą z masowymi szkołami ponadpodstawowymi,
 • doskonaleniem metod pracy,
 • prowadzeniem zajęć dla studentów.

Baza OSW dla niesłyszących to m.in.: pracownie językowe, przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych wyposażone w tablice interaktywane, pracownia gastronomiczna, aula z profesjonalną sceną, nagłośnieniem i oświetleniem, biblioteka, nowoczesna e-pracownia dla niepełnosprawnych, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, siłownia, sala doświadczania świata, sala integracji sensorycznej, stołówka.

Zajęcia sportowe odbywają się w hali sportowej, na basenie i w siłowni.

Instytut Głuchoniemych jest miejscem konferencji naukowych organizowanych przez Komitet Audiofonologii oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1 sierpnia 2010 r. nasza placówka uczestniczy w projekcie „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”.

Już ponad 20 lat jesteśmy miejscem hospitacji i praktyk studentów Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ambicją placówki jest bycie centrum edukacyjnym i kulturalnym ludzi niesłyszących.

Nasi uczniowie biorą udział w międzynarodowej wymianie szkół oraz w wielu ciekawych projektach.

Wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, opracowując nowe metody pracy nauczyciele i wychowawcy starają się pomóc swym wychowankom w znalezieniu własnego miejsca, wybraniu odpowiedniego zawodu, ukierunkowaniu zainteresowań.

Z myślą o rodzicach dzieci niesłyszących nasza placówka organizuje kursy polskiego języka migowego.

Kursy prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli. Kolejne edycje kursów rozpoczynają się wraz z początkiem nowych semestrów.

To spróbować na ile się da dopasować (można wyciąć nogi, jeśli potrzeba)
Skip to content