Kurs „There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning”

Europass UE Flaga Erasmus 300x86

 

 

 

 

W dniach 26.11 – 01.12.2018 w Barcelonie odbył się kurs  dla nauczycieli w ramach programu Erasmus + na temat korzystania z aplikacji w edukacji. W kursie uczestniczyli pani Monika Pintara oraz pan Krzysztof Sujkowski.

Kurs został stworzony dla nauczycieli, którzy chcą włączyć programy edukacyjne do swojej praktyki nauczycielskiej. W dzisiejszych czasach aplikacje są niezbędne do włączenia myślenia oraz aktywizowania uczniów podczas nauki i przyswajania samodzielnego wiedzy.

Uczestnicy w ramach kursu poznawali jedne z najbardziej popularnych i praktycznych aplikacji edukacyjnych do nauczania i uczenia się w ramach szerszej gamy tematów.

Nauczyli się, jak prawidłowo integrować te aplikacje w klasie jako narzędzie wspierające ich naukę. Uczestnicy szkolenia poznali także koncepcję jak aplikacje edukacyjne mogą podnosić wydajność nauczyciela, a także jak mogą usprawnić przepływ informacji i budować grupę.

W ramach kursu uczestnicy nauczyli się, w jaki sposób integrować różne aplikacje w swoich planach lekcji. Poznali jak najlepiej rozumieć integrację aplikacji zarówno w środowisku szkolnym, jak i pozaszkolnym, a także będą mogli wykorzystywać poznane aplikacje do tworzenia różnych projektów.

W ramach kursu uczestnicy:

Tel

  • nauczyli się jak korzystać z różnych aplikacji edukacyjnych w klasie, zapewniając uczniom najlepsze doświadczenie edukacyjne,
  • uzyskali ogólny przegląd na temat wielu edukacyjnych możliwości korzystania z aplikacji edukacyjnych i wymiaru motywacyjnego wniesionego do klasy podczas korzystania z nich,
  • otrzymali możliwość wyboru najbardziej odpowiednich aplikacji według potrzeb uczniów,
  • opanowali obsługę najbardziej popularnych aplikacji mediów społecznościowych,
  • poznali gry i aplikacje do quizów,
  • poznali aplikacje wspierające kreatywność uczniów.

 

Na zajęciach kursanci poznali, a także nauczyli się posługiwać takimi aplikacjami edukacyjnymi jak:

Google Slides, Google Classroom, Edmodo, Bookcreator, Edpuzzle, DU Recorder, Khan Academy, Plickers, MiMind, Quizizz, Kahoot, Quizlet, Socrative.

W ramach kursu uczestnicy mieli możliwość dyskusji na różne tematy, między innymi o tym jak nowoczesne technologie wpływają na kształtowanie się młodego człowieka. Uczestniczyli również w dyskusji na temat cyberprzemocy wśród rówieśników, jak jej przeciwdziałać. Poznali ciekawe projekty i rozwiązania w tej dziedzinie.

 

Accessibility