Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Turnus Rehabilitacyjny Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niesłyszącego – Bęsia 2011

W lipcu, w Bęsi na Mazurach odbył się już 4-ty turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadą słuchu zorganizowany przez Instytut Głuchoniemych. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób, przede wszystkim dzieci z wadą słuchu objęte przez Instytut wczesnym wspomaganiem rozwoju i edukacją przedszkolną oraz ich rodziny i rodzeństwo.

Hasłem przewodnim turnusu była „Afryka”. Starsze dzieci poznały najbardziej charakterystyczne krajobrazy, zwierzęta, owoce a przede wszystkim muzykę i instrumenty afrykańskie. Miały okazję popróbować gry na bębnach, poznać misjonarzy z Afryki i dowiedzieć się wielu ciekawostek o tym tak egzotycznym kontynencie.

Oferta edukacyjno-terapeutyczna turnusu podobnie jak w zeszłym roku zawierała:

  • codzienne indywidualne zajęcia logopedyczne
  • codzienne zajęcia grupowe „Ruch i dźwięk”
  • naukę języka migowego dla chętnych
  • warsztaty i dyskusje dla rodziców

Nowością była indywidualna rehabilitacja ruchowa prowadzona przez panią mgr Katarzynę Jędrzejewską oraz język migowy prowadzony przez panią mgr Monikę Dobrowolską w nowej formule warsztatowej – rozwijającej kompetencję komunikacyjną „Rodzic – Dziecko”.

W ramach tegorocznych warsztatów dla rodziców zorganizowaliśmy:

  • spotkanie z przedstawicielami firmy Oticon dotyczące funkcjonowania najnowszych aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających typu FM itp.
  • spotkanie informacyjne dotyczące implantów ślimakowych – prowadzenie mgr Monika Karwowska
  • warsztaty metody verbotonalnej – prowadzenie mgr Katarzyna Wotasik i Anna Chmielak
  • spotkanie z zakonnikami zgromadzenia „Bracia Biali” pracujących na misjach w Afryce
  • prezentację dotyczącą Bobomigów i korzyści płynących z nauki języka migowego – prowadzenie mgr Monika Dobrowolska
  • prezentację dotyczącą rozwijania kompetencji komunikacyjnej i nauki czytania dzieci z wadą słuchu – prowadzenie mgr Mariola Siedlecka i mgr Anna Sosnowska-Krac

Wszystkie warsztaty były tłumaczone na język migowy przez mgr Małgorzatę Limanówkę i mgr Martę Latuszek.

W ramach zajęć rekreacyjnych dzieci uczyły się choreografii do tańca afrykańskiego, który na zakończenie został zaprezentowany rodzicom (przygotowanie mgr Anna Chmielak). Jak co roku uczestnicy turnusu mogli przejechać się bryczką i do woli korzystać z kąpieli w jeziorze, pływać na kajakach i rowerkach wodnych. W sobotnie popołudnia odbywały się wspólne zabawy sportowe.

Na zakończenie odbyło się tradycyjnie pożegnalne ognisko z kiełbaskami, na którym rodzice, dzieci i kadra zaprezentowali własnoręcznie przygotowane stroje afrykańskie i odtańczyli wspólny taniec afrykański.

Wszystkim uczestnikom turnusu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i miłą atmosferę.

ZAPRASZAMY ZA ROK!

Tekst: Mariola Siedlecka, Anna Sosnowska-Krac

Accessibility