Turnus Rehabilitacyjny Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niesłyszącego – Bęsia 2011

W lipcu, w Bęsi na Mazurach odbył się już 4-ty turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadą słuchu zorganizowany przez Instytut Głuchoniemych. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób, przede wszystkim dzieci z wadą słuchu objęte przez Instytut wczesnym wspomaganiem rozwoju i edukacją przedszkolną oraz ich rodziny i rodzeństwo.

Hasłem przewodnim turnusu była „Afryka”. Starsze dzieci poznały najbardziej charakterystyczne krajobrazy, zwierzęta, owoce a przede wszystkim muzykę i instrumenty afrykańskie. Miały okazję popróbować gry na bębnach, poznać misjonarzy z Afryki i dowiedzieć się wielu ciekawostek o tym tak egzotycznym kontynencie.

Oferta edukacyjno-terapeutyczna turnusu podobnie jak w zeszłym roku zawierała:

  • codzienne indywidualne zajęcia logopedyczne
  • codzienne zajęcia grupowe „Ruch i dźwięk”
  • naukę języka migowego dla chętnych
  • warsztaty i dyskusje dla rodziców

Nowością była indywidualna rehabilitacja ruchowa prowadzona przez panią mgr Katarzynę Jędrzejewską oraz język migowy prowadzony przez panią mgr Monikę Dobrowolską w nowej formule warsztatowej – rozwijającej kompetencję komunikacyjną „Rodzic – Dziecko”.

W ramach tegorocznych warsztatów dla rodziców zorganizowaliśmy:

  • spotkanie z przedstawicielami firmy Oticon dotyczące funkcjonowania najnowszych aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających typu FM itp.
  • spotkanie informacyjne dotyczące implantów ślimakowych – prowadzenie mgr Monika Karwowska
  • warsztaty metody verbotonalnej – prowadzenie mgr Katarzyna Wotasik i Anna Chmielak
  • spotkanie z zakonnikami zgromadzenia „Bracia Biali” pracujących na misjach w Afryce
  • prezentację dotyczącą Bobomigów i korzyści płynących z nauki języka migowego – prowadzenie mgr Monika Dobrowolska
  • prezentację dotyczącą rozwijania kompetencji komunikacyjnej i nauki czytania dzieci z wadą słuchu – prowadzenie mgr Mariola Siedlecka i mgr Anna Sosnowska-Krac

Wszystkie warsztaty były tłumaczone na język migowy przez mgr Małgorzatę Limanówkę i mgr Martę Latuszek.

W ramach zajęć rekreacyjnych dzieci uczyły się choreografii do tańca afrykańskiego, który na zakończenie został zaprezentowany rodzicom (przygotowanie mgr Anna Chmielak). Jak co roku uczestnicy turnusu mogli przejechać się bryczką i do woli korzystać z kąpieli w jeziorze, pływać na kajakach i rowerkach wodnych. W sobotnie popołudnia odbywały się wspólne zabawy sportowe.

Na zakończenie odbyło się tradycyjnie pożegnalne ognisko z kiełbaskami, na którym rodzice, dzieci i kadra zaprezentowali własnoręcznie przygotowane stroje afrykańskie i odtańczyli wspólny taniec afrykański.

Wszystkim uczestnikom turnusu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i miłą atmosferę.

ZAPRASZAMY ZA ROK!

Tekst: Mariola Siedlecka, Anna Sosnowska-Krac

Accessibility