Turnus Wczesnego Wspomagania Dziecka Niesłyszącego – KRZYŻE 2008 i 2009

W dniach 6 – 18 lipca 2009 r. w Krzyżach zorganizowaliśmy dla naszych młodszych uczniów turnus wspomagający wczesny rozwój dziecka niesłyszącego.

Po doświadczeniach z zeszłego roku ZWIĘKSZYLIŚMY ILOŚĆ GODZIN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH.

Turnus zorganizowany w Krzyżach w 2008 r. i w 2009 r. to dwa tygodnie wspólnej zabawy ukierunkowanej na wszechstronny rozwój dziecka w otoczeniu Puszczy Piskiej.

W ramach turnusu zorganizowaliśmy:

  • zajęcia grupowe z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i integracji sensorycznej
  • indywidualne zajęcia rozwijające mowę dziecka niesłyszącego
  • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
  • rekreację konną
  • rejs statkiem po Jeziorze Nidzkim i wycieczkę do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie

KRZYŻE 2009

KRZYŻE 2008

Tekst: Mariola Siedlecka, Anna Sosnowska-Krac

Accessibility