Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1 września

 

Godz. 9.30 Przedszkole i klasy  1-3 SP

Godz. 10.30 klasy 4-8 SP

Godz. 11.30 klasy szkół ponadpodstawowych

 

 • Uczniowie i ewentualnie rodzice przychodzą na teren IG na 10 minut przed rozpoczęciem uroczystości
 • Uroczystość odbywać się będzie na boisku szkolnym
 • Dla uczniów poszczególnych klas będą wyznaczone miejsca na boisku
 • Dla rodziców obecnych z dziećmi będzie wyznaczone osobne miejsce na boisku
 • Wszystkie osoby wchodzące na teren IG będą miały mierzoną temperaturę
 • Rodzice i opiekunowie towarzyszący dzieciom  mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m, zalecamy osłonę nosa i ust /maseczka, przyłbica/ oraz niedotykanie żadnych przedmiotów, ławek i tp. na terenie boiska IG
 • Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • Uczniowie do szkoły mogą przyjść tylko pod opieką osoby zdrowej
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły
 • Opiekunowie i osoby z zewnątrz przebywające w budynku Instytutu zobowiązane są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 

 

 

Wskazówki Dla Rodzica Bezpieczny Powrót Do Szkoły  Uczniowie 724x1024

Accessibility