W 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oddaliśmy hołd Powstańcom

Dnia 1 sierpnia 2022 r., podczas 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, uczciliśmy pamięć słyszących i Głuchych żołnierzy Batalionu AK “Miłosz”, w skład którego wchodziła 3. kompania “Redy” składająca się m.in. z Plutonu Głuchoniemych. Jest to niespotykana karta historii Warszawy i Polski ukazująca patriotyczną postawę Głuchych żołnierzy uczestniczących w Powstaniu Warszawskim. Ci Głusi żołnierze byli związani z Instytutem Głuchoniemych przy Placu Trzech Krzyży. Byli to absolwenci, którzy już w 1942 roku na terenie Instytutu przystąpili do ruchu konspiracyjnego oraz wychowankowie tej szkoły. 

W tym dniu o godz.9.30 zebraliśmy się na dziedzińcu Instytutu Głuchoniemych przy Placu Trzech Krzyży. W towarzystwie byłego Dyrektora Instytutu, Pana Tadeusza Adamca, księdza Dariusza Furmanika, jednego z najstarszych absolwentów Instytutu złożyliśmy wieniec pod pomnikiem Głuchych żołnierzy AK uczestniczących w Powstaniu Warszawskim. Przy tym pomniku Pani Monika Grojs wymieniała przykłady akcji bojowych, w których udział wzięli Głusi powstańcy. 

Następnie przeszliśmy do pomnika księdza Jakuba Falkowskiego – założyciela Instytutu Głuchoniemych, pod którym złożyliśmy wiązankę kwiatów. Zrobiliśmy sobie również wspólne pamiątkowe zdjęcie przy banerze z hasłem: “W hołdzie Głuchym żołnierzom AK”. 

O godz.10.00 złożyliśmy wieniec przy pamiątkowym głazie Batalionu AK “Miłosz”. Przy tym pomniku Pan Tadeusz Adamiec poruszył kwestię, jak bardzo ważna jest pamięć o Powstańcach. Wspomniał również, że powstańcy słyszący i Głusi darzyli się wzajemnie dużym szacunkiem. 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w tym roku zabraknie tych dwóch słyszących powstańców, którzy co roku w dniu 1 sierpnia o godz.10.00 przychodzili na to spotkanie przy głazie i opowiadali Nam o powstańczych walkach, które rozgrywały się przy skwerze Batalionu AK “Miłosz”.

Przy składaniu wiązanek kwiatów obecne były dwa sztandary: Plutonu Głuchoniemych i Batalionu AK “Miłosz”. Sztandary były trzymane przez Pana Lecha Kłosowskiego i Pana Maksymiliana Wiechetek, za co serdecznie dziękujemy im. 

Składamy również gorące podziękowania Pani Małgorzacie Limanówce za tłumaczenie wypowiedzi na PJM oraz na foniczny język polski oraz Pani Monice Tywonek za czuwanie nad tą całą uroczystością. 

Na końcu chcielibyśmy gorąco podziękować Panu Tadeuszowi Adamcowi za pielęgnowanie pamięci o Głuchych powstańcach, za okazywanie dużego szacunku wobec ważnej części historii Głuchych, jaką jest patriotyczny udział Głuchych żołnierzy AK w Powstaniu Warszawskim. DZIĘKUJEMY. 

Accessibility