Wada słuchu

Wada słuchu może być wrodzona bądź nabyta, a powodem jej wystąpienia często są uwarunkowania genetyczne, wypadek lub powikłania w czasie ciąży. Niezależnie od przyczyny będącej podstawą do jej wystąpienia ważne jest, aby dziecko otrzymywało właściwe bodźce słuchowe wzmacniane za pomocą aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Stosowanie odpowiednich urządzeń wspomagających należy rozpocząć jak najszybciej po uzyskaniu diagnozy.

Choć oczywiste jest, że wspomaganie nie przywróci dziecku całkowicie zdrowego słuchu, umożliwi mu ono jednak słyszenie dźwięków, które inaczej byłyby dla niego niemożliwe do wychwycenia. Nowoczesne sprzęty takie, jak aparaty słuchowe ulegają nieustannemu udoskonalaniu. Pomagają one w normalnym funkcjonowaniu oraz ułatwiają interakcję z innymi osobami nawet w przypadku dużych bądź rozległych wad słuchu.

 

Rodzaje wad słuchu

Wspomaganie słuchu jest kluczem do porozumiewania się dziecka niedosłyszącego ze światem pełnym dźwięków. Istnieje jednak wiele rodzajów wad słuchu, z których każda ma swoją charakterystykę. W celu dobrania odpowiednich środków oraz urządzeń wspomagających codzienne funkcjonowanie najpierw należy rozpoznać, z jakim typem oraz natężeniem wady słuchu ma się do czynienia. Wyróżniamy kilka rodzajów wad słuchu ze względu na klasyfikację ubytku słyszenia wg. Międzynarodowego Biura Audiofonologii (BIAP):

 

  • ubytek lekki: 20 – 40 dB,
  • ubytek umiarkowany: 41 – 70 dB,
  • ubytek znaczny: 71 – 90 dB,
  • ubytek głęboki: powyżej 90 dB.

 

Średni ubytek słuchu oblicza się, biorąc pod uwagę dane z 4 częstotliwości: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz i 4000 Hz. Międzynarodowe Biuro Audiofonologii zaleca w stosunku do dzieci z wadą słuchu dopasowanie odpowiednich protez słuchu, terapię mowy, stosowanie mowy fonicznej i czytanie z ust oraz język migowy.

Niezależnie od podjętej metody działań bardzo ważne jest, aby mieć pewność, że istnieje skuteczna komunikacja między dzieckiem i jego otoczeniem, a także, że zastosowana strategia nie ogranicza dziecku dostępu do języka fonicznego.

Accessibility