Wiersz Juliana Tuwima „Rzepka” w adaptacji filmowej

 

Wiersz Juliana Tuwima „Rzepka” w adaptacji filmowej przygotowanej przez dzieci i pracowników Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Czerwiec 2020.  

 

Accessibility