Pamięć o przeszłości jest bardzo ważna dla trwania narodu, dla zachowania jego tożsamości. Myśl ta przyświecała klasom: 7a, 8a, 8b i 3Ta w czasie szkolnej wycieczki do Cytadeli Warszawskiej, która odbyła się 1 lutego 2023 r. z okazji 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

W czasie wycieczki uczniowie poznali historię tego miejsca. Dowiedzieli się, że Cytadela Warszawska to twierdza zbudowana z rozkazu cara Mikołaja I po stłumieniu Powstania Listopadowego. Miała ona za zadanie wzmacniać kontrolę władz zaborczych.

X Pawilon, jeden z jej budynków stał się więzieniem dla wszystkich tych, którzy walczyli o wolność Polski. To stąd wyjeżdżały kibitki z więźniami na katorgę w głąb Rosji. Tu zostali straceni członkowie Rządu Narodowego z czasów Powstania Styczniowego i jej ostatni dyktator Romuald Traugutt.

Uczniowie zobaczyli cele więzienne, mieli możliwość sprawdzić, jak ciężkie były kajdany i jak wyglądały kibitki do transportu więźniów. Czcząc pamięć Tych wszystkich, którzy oddali życie za wolność, zapalili znicz pod Bramą Straceń.

Accessibility