Wyjazd do Brukseli

 

     W dniach 28 – 30 marca odbył się wyjazd studyjny do Brukseli – główna nagroda w zorganizowanym przez Rafała Trzaskowskiego i Fundację Widzialni konkursie fotograficznym „Magiczna Europa”.
Laureatami konkursu byli nasi niesłyszący uczniowie : Karolina Zieba (I m-ce) i Krzysztof Steckiewicz (III m-ce).
     W wyjeździe uczestniczyli także autorzy petycji do PE z Instytutu Głuchoniemych, przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacji Widzialni oraz projektu Telewizja Bez Barier.

 

 

Uczestnicy wyjazdu:

-zwiedzali brukselską starówkę oraz Muzeum Królewskich Sztuk Pięknych

-zwiedzili Parlament Europejski

-spotkali się z posłami:
– RafałemTrzaskowskim,
– Adamem Kosą – Węgrem, pierwszym niesłyszącym członkiem Parlamentu Europejskiego,
– Jarosławem Wałęsą z Komisji Petycji.

     Adam Kosa jako szef Intergrupy ds. Osób Niepełnosprawnych walczy m.in. o uznania języków migowych za oficjalne języki państw członkowskich, jednolite standardy w zakresie korzystania z pomocy tłumaczy migowych.
-Jesteśmy dumni z tego, że środowisko osób głuchych ma swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim – mówiła młodzież z Instytutu Głuchoniemych.
Młodzież poinformowała posła także o petycji w sprawie napisów dla niesłyszących w przestrzeni publicznej oraz w mediach, którą w styczniu br. w imieniu młodych głuchych do Parlamentu Europejskiego wysłał Krzysztof Steckiewicz, uczeń Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.

     O petycji ucznioiwe rozmawiali także z europosłem Jarosławem Wałęsą z Komisji Petycji.
Poseł poinformował młodzież, że petycja przeszła już weryfikację formalną, a na najbliższym posiedzeniu Komisji Petycji podjęta zostanie decyzja, kiedy dokument będzie rozpatrywany merytorycznie.
– Jestem jak najbardziej za i pozostaję do waszej dyspozycji – zapewnił poseł Wałęsa popierając petycję młodzieży. Jednak postępowanie przed instytucjami unijnymi jest długotrwałe i całkowite rozstrzygnięcie problemu przez Komisję Europejską może zająć kilka lat.
– To dla nas zbyt ważna sprawa, by czekać na nią tak długo – tłumaczył Krzysztof. – Chcemy się rozwijać, mieć możliwość oglądania wiadomości oraz polskich filmów – dodał.
Jarosław Wałęsa zobowiązał się monitorować postępy prac w tej sprawie.

Zwiedzali Parlament i walczyli o swoje sprawy
Więcej o konkursie:
Wyniki konkursu Magiczna Europa
Poseł gratuluje zwycięzcom konkursu i popiera petycje niesłyszących
Magiczna Europa – informacja dla uczestników konkursu
Konkurs Magiczna Europa

 

Accessibility