XIV Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dzieci
i Młodzieży z Wadą Słuchu

23 kwietnia 2018 roku w Szczecinie w Teatrze Pleciuga  odbył się XIV Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. Temat przewodni przeglądu to hasło: „JULIAN TUWIM – CZARODZIEJ SŁÓW”.

Zespół „Bajkoludki” działający przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie pod opieką instruktorów: Małgorzaty Gomolińskiej i Barbary Szczepaniuk zaprezentował pantomimę pt. „Abecadło” w oparciu o wiersz Juliana Tuwima pod takim samym tytułem. Muzykę do przedstawienia wybrał, przygotował i zmontował Jakub Strój.

Nasz udział w przeglądzie zakończył się sukcesem. Zespół „Bajkoludki” zajął II miejsce, a uczennice Wanessa Maksimiuk i Sylwia Zmorzyńska otrzymały indywidualne wyróżnienia za najlepszą grę aktorską.

 

Accessibility