Międzynarodowa Konferencja poświęcona 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego

 

Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
i
Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego
zapraszają do uczestniczenia
w
Międzynarodowej Konferencji poświęconej 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego
w Warszawie.
„Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości”

 

 

 

Szczegółowe informacje

Accessibility