Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 50 dla Niesłyszących

w Instytucie Głuchoniemych

Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 4/6

 

Założona 1 września 1997 roku.

ZAWÓD OGRODNIK – symbol cyfrowy 621[01]

Nauka kończy się państwowym, zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Młodzież ma również możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji (potwierdzonych odrębnym dokumentem) z zakresu bukieciarstwa, prawa jazdy.

Zajęcia realizowane są zgodnie z obowiązującym programem nauczania dla zawodu ogrodnik.
Treści programowe obejmują między innymi wiadomości i umiejętności z zakresu produkcji określonych roślin ozdobnych i warzyw, szkółkarstwa i produkcji owoców oraz konserwacji terenów zieleni.

Praktyczna nauka zawodu w ZSZ daje solidne i wszechstronne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.
Realizowana jest na terenie szklarni, w sadach i na polach doświadczalnych SGGW w Warszawie oraz w innych obiektach, zajmujących się produkcją i dystrybucją materiału roślinnego.

Instytut  zapewnia opiekę pedagoga i psychologa.
Kadrę szkoły stanowi doświadczony zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnych.

Absolwenci:

Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w charakterze ogrodników w Łazienkach Królewskich, na terenie miasta, w przedsiębiorstwach ogrodniczych zajmujących się produkcją i dystrybucją materiału roślinnego.

 

 

Accessibility