Żegnamy Pana Profesora Tadeusza Gałkowskiego

 

29 lipca 2020r. nad ranem zmarł profesor Tadeusz Gałkowski, psycholog od kilkudziesięciu lat pracujący naukowo nad problemami rehabilitacji  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Aktywnie pracował w środowiskach prowadzących rewalidację dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej.

Profesor Tadeusz Gałkowski przez wiele lat współpracował z Instytutem Głuchoniemych w Warszawie. Był z nami zawsze od kilkudziesięciu lat. Współorganizował z nauczycielami naszej placówki konferencje poświęcone nauczaniu dzieci i młodzieży z wadami słuchu. Jego słowa: „Głusi ze słyszącymi i słyszący z głuchymi” zawsze obecne były w jego postawie. Był naszym „oknem na świat”. Dzięki Niemu mogliśmy zapraszać wielu wybitnych surdopedagogów, lingwistów i surdopsychologów z całego świata. Z jego inicjatywy i przy wielkim wkładzie pracy Profesora zostały przetłumaczone i wydane książki, które stały się obowiązkową lekturą surdopedagogów naszego ośrodka.

 

29 lipca 2020 r. odszedł dobry, szlachetny, wszystkim życzliwy i oddany potrzebującym profesor Tadeusz Gałkowski.     

 

IMG 20200802 201159 289x300

Autor zdjęcia: Marek Kubiak. 

 

T. Adamiec

Accessibility