Żegnamy Panią Profesor Urszulę Eckert

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

dr hab. Urszuli Eckert profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej

 

Pani Profesor Urszula Eckert była nauczycielem akademickim, surdopedagogiem, wychowawcą studentów pedagogiki specjalnej.

Była absolwentką Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, pracownikiem naukowym APS, Kierownikiem Zakładu Surdopedagogiki, Prorektorem ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą. Zajmowała się problematyką integracji społeczno – zawodowej osób z wadą słuchu.

Przez wiele lat współpracowała z Instytutem Głuchoniemych, gdzie Jej studenci odbywali praktyki, a wielu z nich po ukończeniu studiów podejmowało tu pracę.

 

U Eckert

 

                                                           Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy

                                                                   Instytutu Głuchoniemych

Accessibility