godło Polski

INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH
im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

Witamy Państwa na stronie Instytut Głuchoniemych w Warszawie. Jesteśmy najstarszym w Polsce ośrodkiem szkolno-wychowawczym (OSW), przeznaczonym dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu – niesłyszących i niedosłyszących.

Zespół szkół dla niesłyszących i niedosłyszących

Instytut powstał 23 października 1817 r., z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego – polskiego duchownego, pedagoga i filantropa, działającego na rzecz osób z zaburzeniami słuchu.

Ośrodek przyjmuje formę zespołu szkół. W ramach naszej działalności zapewniamy m.in.:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:
 • edukację przedszkolną
 • edukację na poziomie podstawowym
 • edukację gimnazjalną
 • edukację na poziomie ponadgimnazjalnym:
  • liceum ogólnokształcące
  • technikum
  • zasadnicza szkoła zawodowa
  • szkoła przysposabiająca do pracy
 • nauczanie indywidualne dla dzieci niesłyszących ze sprzężeniami

Wszyscy wychowankowie Instytutu Głuchoniemych objęci są opieką:

 • logopedyczną,
 • psychologiczną,
 • pedagogiczną.
Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego
przedszkole dla dzieci niesłyszących

O edukację i wychowanie dzieci i młodzieży dba wykwalifikowana, systematycznie dokształcająca się kadra surdopedagogów, psychologów i pedagogów.

Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce zajmują się:

 • kształceniem dzieci niesłyszących
 • opracowywaniem i recenzowaniem podręczników i programów nauczania
 • nawiązywaniem kontaktów z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą;
 • współpracą z masowymi szkołami ponadpodstawowymi
 • doskonaleniem metod pracy
 • prowadzeniem zajęć dla studentów

Baza szkoły: pracownie językowe, przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych wyposażone w tablice interaktywne, pracownia gastronomiczna, aula z profesjonalną sceną, nagłośnieniem i oświetleniem, biblioteka, nowoczesna e – pracownia dla niepełnosprawnych, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, siłownia, stołówka.

Zajęcia sportowe odbywają się w hali sportowej, na basenie,  na nowym boisku szkolnym oraz w siłowni.

Instytut Głuchoniemych jest miejscem konferencji naukowych organizowanych przez Komitet Audiofonologii oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1 sierpnia 2010 r. nasza placówka uczestniczy w projekcie „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”.

Już ponad 20 lat jesteśmy miejscem hospitacji i praktyk studentów Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ambicją placówki jest bycie centrum edukacyjnym i kulturalnym ludzi niesłyszących.
Nasi uczniowie biorą udział w międzynarodowej wymianie szkół oraz w wielu ciekawych projektach.

Wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, opracowując nowe metody pracy nauczyciele i wychowawcy starają się pomóc swym wychowankom w znalezieniu własnego miejsca, wybraniu odpowiedniego zawodu, ukierunkowaniu zainteresowań.

Z myślą o rodzicach dzieci niesłyszących nasza placówka organizuje kursy języka migowego.
Kursy prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli. Kolejne edycje kursów rozpoczynają się wraz z początkiem nowych semestrów.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w roku szk. 2019/2020

W celu konsultacji i nawiązania dalszej współpracy zapraszamy rodziców na dyżury:

psycholog Maria Bilińska – Nowak
m.bilinska@instytutgluch.pl
– poniedziałek godz. 8.30 – 10.00
psycholog Marta Kalinowska
m.kalinowska@instytutgluch.pl
– piątek godz. 12.00 – 14.00
psycholog Sandra Zdzienicka
s.zdzienicka@instytutgluch.pl
– poniedziałek 8.00-15.30, wtorek 8.00-11.00, środa 8.00-11.30, czwartek 8.00-16.00
pedagog szkolny Małgorzata Bączewska
m.baczewska@instytutgluch.pl
– poniedziałek 8.00-14.00, wtorek 9.00-14.00, czwartek, 8.00-13.00, piątek 8.00-14.00
pedagog d.s. dzieci z przedszkola i w.w.r.d. Mariola Siedlecka
m.siedlecka@instytutgluch.pl
– poniedziałek 9.00-15.00, wtorek 11.30-16.00, środa 10.30-15.00, czwartek 9.00-13.00, piątek 11.30-14.30.
doradca zawodowy Karolina Tyczyńska
k.tyczynska@instytutgluch.pl
– poniedziałek 11.30 -14.30, wtorek 11.00 – 19.00 
psycholog Michał Krukowski
m.krukowski@instytutgluch.pl
– poniedziałek 16.00- 20.00, wtorek 16.00-20.00, środa 16.00-20.00 czwartek 13.00-18.00 i co 2 -ga sobota 8.00 – 14.00
pedagog internatu Elwira Haszcz-Wardziak
e.haszcz-wardziak@instytutgluch.pl
– poniedziałek 8.00-14.00, wtorek 14.30-16.30, piątek 11.00-14.00
pedagog – koordynator projektów Bartłomiej Wilimborek 
b.wilimborek@instytutgluch.pl
– poniedziałek 15.00-18.00, wtorek 14.00-16.00, czwartek 11.00.15.30, piątek 9.00-10.30
Instytut Głuchoniemych Warszawa

Wspólnie tworzymy świat bez barier dla każdego dziecka

Od 1 września 2007 r. w Instytucie działa Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem to pomoc dla dzieci od urodzenia do szóstego roku życia.Więcej
szkoła dla dzieci niesłyszących

Formy terapii

Zajęcia terapeutyczne oferowane przez Instytut Głuchoniemych:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Zajęcia logopedyczne
 • Integracja sensoryczna
 • Turnusy rehabilitacyjne
Więcej

Sport

Zajęcia sportoweoferowane przez Instytut Głuchoniemych:

 • Sport w IG
 • Klub sportowy
 • Turnieje sportowe
Więcej
szkoły dla dzieci z wadą słuchu

Wymiana międzynarodowa

COMENIUS

 • „What’s cooking?” – Krzyżowa 2016
 • Comenius 2013 – Izmir (Turcja)
 • Comenius 2013 – Warszawa
 • Comenius
Więcej
terapia dla osób głuchoniemych
Accessibility