godło Polski

INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH

im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

Najstarsza w Polsce placówka szkolno – wychowawcza dla dzieci i młodzieży
z wadą słuchu.

Instytut powstał 23 października 1817 r., z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego

Ośrodek zapewnia:

 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • edukację przedszkolną
 • edukację na poziomie podstawowym
 • edukację gimnazjalną
 • edukację na poziomie ponadgimnazjalnym:
  • liceum ogólnokształcące
  • technikum
  • zasadnicza szkoła zawodowa
  • szkoła przysposabiająca do pracy
 • nauczanie indywidualne dla dzieci niesłyszących ze sprzężeniami
Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego
przedszkole dla dzieci niesłyszących

Pedagog

Małgorzata Bączewska

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 14:30
Wtorek  7:50 – 8:50
i 9:40 – 13:40
Środa 8:00 – 10:45
i 11:30 – 12:40
Czwartek 8:00 – 11:30
Piątek 8:00 – 14:30

Tel.: 22 628-04-31 w. 287

Pedagog

Piotr Krzysztofiak

Godziny pracy:

Poniedziałek 12:00 – 19:00
Środa 12:30 – 19:00
Czwartek 12:30 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Pedagog

d/s dzieci z przedszkola i w.w.r.

Mariola Siedlecka

Godziny pracy:

Poniedziałek 9:30 – 13:00
(13:00 – 14:00 zebranie psych.-ped.)
Wtorek 12:30 – 13:30
Środa 9:30 – 11:30
Czwartek 11:30 – 13:00
Piątek 12:30 – 16:00 (WWR)

Tel.: 22 628-04-31 w. 268

Psycholingwista

specjalista ds. rozwoju komunikacji
i języka (WWR i przedszkole)

dr hab. Piotr Tomaszewski

Godziny pracy:

Piątek 8:00 – 16:00
Instytut Głuchoniemych Warszawa

Wspólnie tworzymy świat bez barier dla każdego dziecka

Od 1 września 2007 r. w Instytucie działa Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem to pomoc dla dzieci od urodzenia do szóstego roku życia.Więcej
szkoła dla dzieci niesłyszących

Formy terapii

Zajęcia terapeutyczne oferowane przez Instytut Głuchoniemych:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Zajęcia logopedyczne
 • Integracja sensoryczna
 • Turnusy rehabilitacyjne
Więcej

Sport

Zajęcia sportoweoferowane przez Instytut Głuchoniemych:

 • Sport w IG
 • Klub sportowy
 • Turnieje sportowe
Więcej
szkoły dla dzieci z wadą słuchu

Wymiana międzynarodowa

COMENIUS

 • „What’s cooking?” – Krzyżowa 2016
 • Comenius 2013 – Izmir (Turcja)
 • Comenius 2013 – Warszawa
 • Comenius
Więcej
terapia dla osób głuchoniemych