Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
godło Polski

INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH
im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

Witamy Państwa na stronie Instytut Głuchoniemych w Warszawie. Jesteśmy najstarszym w Polsce ośrodkiem szkolno-wychowawczym (OSW), przeznaczonym dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu – niesłyszących i niedosłyszących.

Zespół szkół dla niesłyszących i niedosłyszących

Instytut powstał 23 października 1817 r., z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego – polskiego duchownego, pedagoga i filantropa, działającego na rzecz osób z zaburzeniami słuchu.

Ośrodek przyjmuje formę zespołu szkół. W ramach naszej działalności zapewniamy m.in.:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:
 • edukację przedszkolną
 • edukację na poziomie podstawowym
 • edukację gimnazjalną
 • edukację na poziomie ponadgimnazjalnym:
  • liceum ogólnokształcące
  • technikum
  • zasadnicza szkoła zawodowa
  • szkoła przysposabiająca do pracy
 • nauczanie indywidualne dla dzieci niesłyszących ze sprzężeniami

Wszyscy wychowankowie Instytutu Głuchoniemych objęci są opieką:

 • logopedyczną,
 • psychologiczną,
 • pedagogiczną.
Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego
przedszkole dla dzieci niesłyszących

O edukację i wychowanie dzieci i młodzieży dba wykwalifikowana, systematycznie dokształcająca się kadra surdopedagogów, psychologów i pedagogów.

Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce zajmują się:

 • kształceniem dzieci niesłyszących
 • opracowywaniem i recenzowaniem podręczników i programów nauczania
 • nawiązywaniem kontaktów z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą;
 • współpracą z masowymi szkołami ponadpodstawowymi
 • doskonaleniem metod pracy
 • prowadzeniem zajęć dla studentów

Baza szkoły: pracownie językowe, przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych wyposażone w tablice interaktywne, pracownia gastronomiczna, aula z profesjonalną sceną, nagłośnieniem i oświetleniem, biblioteka, nowoczesna e – pracownia dla niepełnosprawnych, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, siłownia, stołówka.

Zajęcia sportowe odbywają się w hali sportowej, na basenie,  na nowym boisku szkolnym oraz w siłowni.

Instytut Głuchoniemych jest miejscem konferencji naukowych organizowanych przez Komitet Audiofonologii oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1 sierpnia 2010 r. nasza placówka uczestniczy w projekcie „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”.

Już ponad 20 lat jesteśmy miejscem hospitacji i praktyk studentów Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ambicją placówki jest bycie centrum edukacyjnym i kulturalnym ludzi niesłyszących.
Nasi uczniowie biorą udział w międzynarodowej wymianie szkół oraz w wielu ciekawych projektach.

Wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, opracowując nowe metody pracy nauczyciele i wychowawcy starają się pomóc swym wychowankom w znalezieniu własnego miejsca, wybraniu odpowiedniego zawodu, ukierunkowaniu zainteresowań.

Z myślą o rodzicach dzieci niesłyszących nasza placówka organizuje kursy języka migowego.
Kursy prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli. Kolejne edycje kursów rozpoczynają się wraz z początkiem nowych semestrów.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w roku szk. 2019/2020

W celu konsultacji i nawiązania dalszej współpracy zapraszamy rodziców na dyżury:

psycholog Maria Bilińska – Nowak
m.bilinska@instytutgluch.pl
– poniedziałek godz. 8.30 – 10.00
psycholog Marta Kalinowska
m.kalinowska@instytutgluch.pl
– piątek godz. 12.00 – 14.00
psycholog Sandra Zdzienicka
s.zdzienicka@instytutgluch.pl
– poniedziałek 8.00-15.30, wtorek 8.00-11.00, środa 8.00-11.30, czwartek 8.00-16.00
pedagog szkolny Małgorzata Bączewska
m.baczewska@instytutgluch.pl
– poniedziałek 8.00-14.00, wtorek 9.00-14.00, czwartek, 8.00-13.00, piątek 8.00-14.00
pedagog d.s. dzieci z przedszkola i w.w.r.d. Mariola Siedlecka
m.siedlecka@instytutgluch.pl
– poniedziałek 9.00-15.00, wtorek 11.30-16.00, środa 10.30-15.00, czwartek 9.00-13.00, piątek 11.30-14.30.
doradca zawodowy Karolina Tyczyńska
k.tyczynska@instytutgluch.pl
– poniedziałek 11.30 -14.30, wtorek 11.00 – 19.00 
psycholog Michał Krukowski
m.krukowski@instytutgluch.pl
– poniedziałek 16.00- 20.00, wtorek 16.00-20.00, środa 16.00-20.00 czwartek 13.00-18.00 i co 2 -ga sobota 8.00 – 14.00
pedagog internatu Elwira Haszcz-Wardziak
e.haszcz-wardziak@instytutgluch.pl
– poniedziałek 8.00-14.00, wtorek 14.30-16.30, piątek 11.00-14.00
pedagog – koordynator projektów Bartłomiej Wilimborek 
b.wilimborek@instytutgluch.pl
– poniedziałek 15.00-18.00, wtorek 14.00-16.00, czwartek 11.00.15.30, piątek 9.00-10.30
Instytut Głuchoniemych Warszawa

Wspólnie tworzymy świat bez barier dla każdego dziecka

Od 1 września 2007 r. w Instytucie działa Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem to pomoc dla dzieci od urodzenia do szóstego roku życia.Więcej
szkoła dla dzieci niesłyszących

Formy terapii

Zajęcia terapeutyczne oferowane przez Instytut Głuchoniemych:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Zajęcia logopedyczne
 • Integracja sensoryczna
 • Turnusy rehabilitacyjne
Więcej

Sport

Zajęcia sportoweoferowane przez Instytut Głuchoniemych:

 • Sport w IG
 • Klub sportowy
 • Turnieje sportowe
Więcej
szkoły dla dzieci z wadą słuchu

Wymiana międzynarodowa

COMENIUS

 • „What’s cooking?” – Krzyżowa 2016
 • Comenius 2013 – Izmir (Turcja)
 • Comenius 2013 – Warszawa
 • Comenius
Więcej
terapia dla osób głuchoniemych
Accessibility