godło Polski

INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH

im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

Najstarsza w Polsce placówka szkolno – wychowawcza dla dzieci i młodzieży
z wadą słuchu.

Instytut powstał 23 października 1817 r., z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego

Ośrodek zapewnia:

 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • edukację przedszkolną
 • edukację na poziomie podstawowym
 • edukację gimnazjalną
 • edukację na poziomie ponadgimnazjalnym:
  • liceum ogólnokształcące
  • technikum
  • zasadnicza szkoła zawodowa
  • szkoła przysposabiająca do pracy
 • nauczanie indywidualne dla dzieci niesłyszących ze sprzężeniami
Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego
przedszkole dla dzieci niesłyszących

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:

W celu konsultacji i nawiązania dalszej współpracy zapraszamy rodziców na dyżury:

psycholog Maria Bilińska – Nowak
– poniedziałek godz. 8.30 – 10.30
psycholog Marta Kalinowska
– piątek godz. 12.00 – 14.00
psycholog Sandra Zdzienicka
– poniedziałek godz. 16.00 – 20.00
pedagog szkolny Małgorzata Bączewska
– poniedz. 8.00 – 12.00, piątek 11.00 – 14.30
pedagog d.s. dzieci z przedszkola i w.w.r.d. Mariola Siedlecka
– poniedziałek 10.30 – 11.30, wtorek 15.00 – 16.00, piątek 13.00 – 16.00.
Instytut Głuchoniemych Warszawa

Wspólnie tworzymy świat bez barier dla każdego dziecka

Od 1 września 2007 r. w Instytucie działa Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem to pomoc dla dzieci od urodzenia do szóstego roku życia.Więcej
szkoła dla dzieci niesłyszących

Formy terapii

Zajęcia terapeutyczne oferowane przez Instytut Głuchoniemych:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Zajęcia logopedyczne
 • Integracja sensoryczna
 • Turnusy rehabilitacyjne
Więcej

Sport

Zajęcia sportoweoferowane przez Instytut Głuchoniemych:

 • Sport w IG
 • Klub sportowy
 • Turnieje sportowe
Więcej
szkoły dla dzieci z wadą słuchu

Wymiana międzynarodowa

COMENIUS

 • „What’s cooking?” – Krzyżowa 2016
 • Comenius 2013 – Izmir (Turcja)
 • Comenius 2013 – Warszawa
 • Comenius
Więcej
terapia dla osób głuchoniemych