Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego

(Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu i mowy, w tym ze sprzężeniami)

ADRES – 00-499 Warszawa, plac Trzech Krzyży 4/6
RSPO – 14781
REGON – 000186111
NIP – 525-10-00-773

Telefon do sekretariatu – 22 628 04 31/ 32/ 33, 723 555 475 

E-mail – ininstytutgluch@eduwarszawa.pl

Dni i godziny pracy sekretariatu – administracji –

Poniedziałek: 08:00-16:00
Wtorek: 08:00-16:00
Środa: zamknięte
Czwartek: 08:00-16:00
Piątek: 08:00-16:00

E-mail – instytutgluch@eduwarszawa.pl

Dni i godziny pracy Instytutu Głuchoniemych

Zgodnie z kalendarium roku szkolnego w godzinach:

07:00 – 17:00 Oddziały przedszkolne,

07:00 -17:00 Szkoły,

Internat czynny 24h na dobę od poniedziałku do piątku i co 2 weekend.

Kierownictwo

Dyrektor IG – Bartosz Wilimborek tel: 22 628 04 31, 723 555 470, e-mail bwilimborek@eduwarszawa.pl

Z-ca dyrektora IG (szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe) Agata Porazińska tel: 22 628 04 31, 664 909 898, e–mail; aporazinska@eduwarszawa.pl

Z-ca dyrektora IG Agata Pastuszka (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oddziały przedszkolne) tel: 22 628 04 31, 723 555 471, e–mail; apastuszka@eduwarszawa.pl

Kierownik internatu Tomasz Wardziak: tel: 664 001 677 tylko SMS / Kontakt w PJM przez kamerkę, e-mail; twardziak@eduwarszawa.pl

Kierownik gospodarczy Dorota Pawińska, tel: 22 628 04 31, 723 555 472, e-mail; dpawinska@eduwarszawa.pl

Zakres działania Instytutu Głuchoniemych określa:

Podstawowe informacje organizacyjne

Struktura organizacyjna Instytutu Głuchoniemych;

Szkoła Podstawowa Nr 226 z Oddziałami Przedszkolnymi

CXXIV Liceum Ogólnokształcące

Technikum Nr 28

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 50

Szkoła Przygotowania do Pracy Nr 50

Internat

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Dodatkowe informacje organizacyjne

Edyta Szelgowska – Kierownik bloku żywienia tel: 22 628 04 31 /32 / 33

Marzena Zacharczuk – Archiwum IG, tel: 22 628 04 31 /32 / 33 wew. 223

Anna Wójcik – Kadry IG, tel: 22 629 58 65, 22 628 04 31 / 32 / 33, telefon do rozmów PJM / SMS 502 392 060.

Finanse, obsługa księgowa IG – Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Tel: 22 277 47 00
E-mail: mbfo@um.warszawa.pl

Pełna lista nauczycieli specjalistów; pedagogów i psychologów z dyżurami znajduje się na stronie https//instytut-gluchoniemych.waw.pl na dole strony głównej: Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna i w zakładce > Strona Głowna > Kontakt.

Accessibility