Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego

(Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu i mowy, w tym ze sprzężeniami)  

 

ADRES – 00-499 Warszawa, plac Trzech Krzyży 4/6
RSPO – 14781
REGON – 000186111
NIP – 525-10-00-773

 

Telefon do sekretariatu – 22 628 04 31/ 32/ 33

E-mail – instytutgluch@instytutgluch.pl

Dni i godziny pracy sekretariatu – administracji – Poniedziałek – piątek 08:00-16:00

Dni i godziny pracy Instytutu Głuchoniemych

Zgodnie z kalendarium roku szkolnego w godzinach:

07:00 – 17:00 Oddziały przedszkolne,

07:00 -17:00 Szkoły,

Internat czynny 24h na dobę od poniedziałku do piątku i co 2 weekend.

 

Kierownictwo

Dyrektor IG – Bartosz Wilimborek tel: 22 628 04 31 / 32/ wew.200,  33 628 63 08, 602 530 279, e-mail instytutgluch@instytutgluch.pl 

Z-ca dyrektora IG Agata Porazińska tel: 22 628 04 31 / 32 / 33 wew. 220, 664 909 898,  e–mail; instytutgluch@instytutgluch.pl

Kierownik internatu Tomasz Wardziak: tel: 664 001 677 tylko SMS / Kontakt w PJM przez kamerkę, e-mail; instytutgluch@instytutgluch.pl

 

Zakres działania Instytutu Głuchoniemych określa:

 

Podstawowe informacje organizacyjne

Struktura organizacyjna Instytutu Głuchoniemych;

Szkoła Podstawowa Nr 226 z Oddziałami Przedszkolnymi

CXXIV Liceum Ogólnokształcące

Technikum Nr 28

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 50

Szkoła Przygotowania do Pracy Nr 50

Internat

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Dodatkowe informacje organizacyjne

Edyta Szelgowska – Kierownik bloku żywienia tel: 22 628 04 31 /32 / 33

Dorota Pawińska – Specjalista ds. administracji, sekretarz szkoły tel: 22 628 04 31 / 32 / 33, 22 625 48 62.

Marzena Zacharczuk – Archiwum IG, tel: 22 628 04 31 /32 / 33 wew. 223

Anna Wójcik – Kadry IG, tel: 22 629 58 65, 22 628 04 31 / 32 / 33, telefon do rozmów PJM / SMS 502 392 060.

 

Finanse, obsługa księgowa IG – Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Tel: 22 277 47 00
E-mail: mbfo@um.warszawa.pl

 

Pełna lista nauczycieli specjalistów; pedagogów i psychologów z dyżurami znajduje się na stronie https//.instytut-gluchoniemych.waw.pl na dole strony głównej: Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna i w zakładce > Strona Głowna > Kontakt. 

Accessibility