Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego

(Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu i mowy, w tym ze sprzężeniami)

ADRES: 00-499 Warszawa, plac Trzech Krzyży 4/6
RSPO: 14781
REGON: 000186111
NIP: 525-10-00-773

Telefon do sekretariatu: 22 628 04 31/ 723 555 475 

E-mail: instytutgluch@eduwarszawa.pl

Dni i godziny pracy sekretariatu / administracji:

Poniedziałek: 07:30-15:30
Wtorek: 07:30-15:30
Środa: zamknięte
Czwartek: 07:30-15:30
Piątek: 07:30-15:30

Dni i godziny pracy Instytutu Głuchoniemych

Zgodnie z kalendarium roku szkolnego w godzinach:

07:00 – 17:00 Oddziały Przedszkolne,

07:00 -17:00 Szkoły,

Internat czynny 24h na dobę od poniedziałku do piątku i co drugi weekend.

Kierownictwo

Dyrektor IG Bartosz Wilimborek tel: 22 628 04 31723 555 470, e-mail bwilimborek@eduwarszawa.pl

Z-ca dyrektora IG (szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe) Agata Porazińska tel: 22 628 04 31664 909 898, e–mail; aporazinska@eduwarszawa.pl

p.o. z-cy dyrektora IG Jakub Strój (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oddziały przedszkolne) tel: 22 628 04 31723 555 471, e–mail; jstroj@eduwarszawa.pl

Kierownik internatu Piotr Krzysztofiak: tel: 502 686 079 (tylko SMS / videorozmowa w PJM), e-mail; pkrzysztofiak@eduwarszawa.pl

Kierownik gospodarczy Dorota Pawińska, tel: 22 628 04 31723 555 472, e-mail; dpawinska@eduwarszawa.pl

Zakres działania Instytutu Głuchoniemych określa:

Podstawowe informacje organizacyjne

Struktura organizacyjna Instytutu Głuchoniemych:

Szkoła Podstawowa Nr 226 z Oddziałami Przedszkolnymi

CXXIV Liceum Ogólnokształcące

Technikum Nr 28

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 50

Szkoła Przygotowania do Pracy Nr 50

Internat

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Dodatkowe informacje organizacyjne

Edyta Szelgowska – Kierownik bloku żywienia tel: 22 628 04 31 

Marzena Zacharczuk – Archiwum IG, tel: 22 628 04 31 /32 / 33 wew. 223

Anna Wójcik – Kadry IG, tel: 22 629 58 6522 628 04 31 telefon do rozmów PJM / SMS 502 392 060.

Finanse, obsługa księgowa IG – Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Tel: 22 277 47 00
E-mail: mbfo@um.warszawa.pl

Pełna lista nauczycieli specjalistów; pedagogów i psychologów z dyżurami znajduje się na stronie https//instytut-gluchoniemych.waw.pl/kadra 

Skip to content