godło Polski

INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH
im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

budynek Instytutu Głuchoniemych

Serdecznie witamy Państwa na stronie Instytutu.
Nasz patron – ksiądz Jakub Falkowski – swoje życie ściśle związał z edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży z wadą
słuchu w XIX w. Sam uczył się od najlepszych w Europie (w Lipsku, Berlinie i Wiedniu). Po wielu staraniach i dzięki
hojności darczyńców 23 października 1817 r. otworzył pierwszą na ziemiach polskich szkołę z internatem dla osób
niesłyszących.

Ponad 200 lat historii zobowiązuje!

„Dzisiaj Instytut Głuchoniemych to nowoczesny ośrodek szkolno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu korygowaną aparatami słuchowymi, implantami i innymi urządzeniamiwspomagającymi. Instytut kształci zarówno osoby, których pierwszym językiem komunikacjijest język migowy jak i te, których pierwszym językiem komunikacji jest język polski foniczny”

UCZNIOWIE INSTYTUTU GŁUCHONIEMYCH

Skuteczna komunikacja z uczniami i ich rodzicami jest dla nas priorytetem. Staramy się maksymalnie rozwinąć
potencjał drzemiący w naszych uczniach i zawsze poszukujemy najbardziej skutecznych metod pracy.

UCZENNICE INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH

W ramach naszej działalności zapewniamy m.in.:

1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

 • indywidualne zajęcia rozwijające komunikację
  prowadzone w Instytucie lub w domu dziecka
 • zajęcia grupowe (logorytmika z wychowaniem
  słuchowym) z muzyką na żywo,
 • zajęcia specjalistyczne z psychologiem, terapeutą
  SI, fizjoterapeutą

2. edukację na wszystkich poziomach nauczania:

 • edukację przedszkolną (od 2,5 roku życia)
 • edukację na poziomie szkoły podstawowej
 • edukację na poziomie szkół ponadpodstawowych

Kadrę Instytutu Głuchoniemych stanowią
wykwalifikowani nauczyciele, wychowawcy,
nauczyciele specjaliści:

 • surdopedagog / pedagog / psycholog
 • logopeda / surdologopeda /neurologopeda
 • biegły tłumacz języka migowego
 • fizjoterapeuta / terapeuta SI
 • protetyk słuchu
 • nauczyciele przedmiotowcy
 • wielu innych specjalistów
UCZENNICA

Staramy się zapewnić wychowankom ściśle dostosowane do potrzeb wsparcie. Monitorujemy przebieg podjętych działań, a na podstawie osiągniętych efektów dokonujemy ich ewaluacji. Nasza kadra pedagogiczna stale się dokształca i rozwija własne umiejętności. Uczestniczymy oraz sami organizujemy konferencje naukowe, współpracujemy z uczelniami wyższymi w prowadzeniu badań naukowych oraz kształceniu studentów. Nasi uczniowie biorą udział w międzynarodowej wymianie szkół oraz w wielu ciekawych projektach.

ZAJĘCIA DLA DZIECI - INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH
DZIEWCZYNA W PRZEBRANIU BIEDRONKI - ZABAWA TANECZNA

W naszym gronie są nauczyciele słyszący i głusi. Wszyscy z pełnym akademickim przygotowaniem. Z wychowankiem i uczniem, który komunikuje się w polskim języku fonicznym prowadzimy zajęcia / lekcje mówiąc głośno i wyraźnie. Z wychowankami / uczniami którzy preferują Polski Język Migowy prowadzimy zajęcia w języku migowym.

W codziennej pracy kierujemy się zasadą akceptacji
i szacunku do drugiego człowieka.

zobacz film o szkole
zobacz prezentacje o szkole

Więcej informacji uzyskacie Państwo w zakładkach u góry strony. Zapraszamy!

Accessibility