Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

            INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH                  im. ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

Serdecznie witamy Państwa na stronie Instytutu!

Nasz patron – ksiądz Jakub Falkowski – swoje życie ściśle związał z edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży z wadą słuchu w XIX w. Sam uczył się od najlepszych w Europie (w Lipsku, Berlinie i Wiedniu). Po wielu staraniach i dzięki hojności darczyńców 23 października 1817 r. otworzył pierwszą na ziemiach polskich szkołę z internatem dla osób niesłyszących.

Ponad 200 lat historii zobowiązuje!

O Instytucie

Dzisiaj Instytut Głuchoniemych to nowoczesny ośrodek szkolno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu korygowaną aparatami słuchowymi, implantami i innymi urządzeniami wspomagającymi. Instytut kształci zarówno osoby, których pierwszym językiem komunikacji jest język migowy jak i te, których pierwszym językiem komunikacji jest język polski foniczny.

Skuteczna komunikacja z uczniami i ich rodzicami jest dla nas priorytetem. Staramy się maksymalnie rozwinąć potencjał drzemiący w naszych uczniach i zawsze poszukujemy najbardziej skutecznych metod pracy.

1-1
1

W ramach naszej działalności zapewniamy m.in.:

1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

 • indywidualne zajęcia rozwijające komunikację prowadzone w Instytucie lub w domu dziecka
 • zajęcia grupowe (logorytmika z wychowaniem słuchowym) z muzyką na żywo,
 • zajęcia specjalistyczne z psychologiem, terapeutą SI, fizjoterapeutą

2. edukację na wszystkich poziomach nauczania:

 • edukację przedszkolną (od 2,5 roku życia)
 • edukację na poziomie szkoły podstawowej
 • edukację na poziomie szkół ponadpodstawowych

Kadrę Instytutu Głuchoniemych stanowią wykwalifikowani nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele specjaliści:

 • surdopedagodzy, pedagodzy, psychologiwe
 • logopedzi, surdologopedzi, neurologopedzi
 • biegli tłumacze języka migowego
 • fizjoterapeuci, terapeuci SI
 • protetycy słuchu
 • nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
 • doradca zawodowy
2
zdjecie 3

Staramy się zapewnić wychowankom ściśle dostosowane do potrzeb wsparcie. Monitorujemy przebieg podjętych działań, a na podstawie osiągniętych efektów dokonujemy ich ewaluacji. Nasza kadra pedagogiczna stale się dokształca i rozwija własne umiejętności. Uczestniczymy oraz sami organizujemy konferencje naukowe, współpracujemy z uczelniami wyższymi w prowadzeniu badań naukowych oraz kształceniu studentów. Nasi uczniowie biorą udział w międzynarodowej wymianie szkół oraz w wielu ciekawych projektach.

Obejrzyj nasz film w języku migowym (z lektorem)

Skip to content