Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
godło Polski

INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH
im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

budynek Instytutu Głuchoniemych

Serdecznie witamy Państwa na stronie Instytutu.
Nasz patron – ksiądz Jakub Falkowski – swoje życie ściśle związał z edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży z wadą
słuchu w XIX w. Sam uczył się od najlepszych w Europie (w Lipsku, Berlinie i Wiedniu). Po wielu staraniach i dzięki
hojności darczyńców 23 października 1817 r. otworzył pierwszą na ziemiach polskich szkołę z internatem dla osób
niesłyszących.

Ponad 200 lat historii zobowiązuje!

„Dzisiaj Instytut Głuchoniemych to nowoczesny ośrodek szkolno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu korygowaną aparatami słuchowymi, implantami i innymi urządzeniamiwspomagającymi. Instytut kształci zarówno osoby, których pierwszym językiem komunikacjijest język migowy jak i te, których pierwszym językiem komunikacji jest język polski foniczny”

UCZNIOWIE INSTYTUTU GŁUCHONIEMYCH

Skuteczna komunikacja z uczniami i ich rodzicami jest dla nas priorytetem. Staramy się maksymalnie rozwinąć
potencjał drzemiący w naszych uczniach i zawsze poszukujemy najbardziej skutecznych metod pracy.

UCZENNICE INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH

W ramach naszej działalności zapewniamy m.in.:

1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

 • indywidualne zajęcia rozwijające komunikację
  prowadzone w Instytucie lub w domu dziecka
 • zajęcia grupowe (logorytmika z wychowaniem
  słuchowym) z muzyką na żywo,
 • zajęcia specjalistyczne z psychologiem, terapeutą
  SI, fizjoterapeutą

2. edukację na wszystkich poziomach nauczania:

 • edukację przedszkolną (od 2,5 roku życia)
 • edukację na poziomie szkoły podstawowej
 • edukację na poziomie szkół ponadpodstawowych

Kadrę Instytutu Głuchoniemych stanowią
wykwalifikowani nauczyciele, wychowawcy,
nauczyciele specjaliści:

 • surdopedagog / pedagog / psycholog
 • logopeda / surdologopeda /neurologopeda
 • biegły tłumacz języka migowego
 • fizjoterapeuta / terapeuta SI
 • protetyk słuchu
 • nauczyciele przedmiotowcy
 • wielu innych specjalistów
UCZENNICA

Staramy się zapewnić wychowankom ściśle dostosowane do potrzeb wsparcie. Monitorujemy przebieg podjętych działań, a na podstawie osiągniętych efektów dokonujemy ich ewaluacji. Nasza kadra pedagogiczna stale się dokształca i rozwija własne umiejętności. Uczestniczymy oraz sami organizujemy konferencje naukowe, współpracujemy z uczelniami wyższymi w prowadzeniu badań naukowych oraz kształceniu studentów. Nasi uczniowie biorą udział w międzynarodowej wymianie szkół oraz w wielu ciekawych projektach.

ZAJĘCIA DLA DZIECI - INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH
DZIEWCZYNA W PRZEBRANIU BIEDRONKI - ZABAWA TANECZNA

W naszym gronie są nauczyciele słyszący i głusi. Wszyscy z pełnym akademickim przygotowaniem. Z wychowankiem i uczniem, który komunikuje się w polskim języku fonicznym prowadzimy zajęcia / lekcje mówiąc głośno i wyraźnie. Z wychowankami / uczniami którzy preferują Polski Język Migowy prowadzimy zajęcia w języku migowym.

W codziennej pracy kierujemy się zasadą akceptacji
i szacunku do drugiego człowieka.

zobacz film o szkole
zobacz prezentacje o szkole

Więcej informacji uzyskacie Państwo w zakładkach u góry strony. Zapraszamy!

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w roku szk. 2019/2020

W celu konsultacji i nawiązania dalszej współpracy zapraszamy rodziców na dyżury:

psycholog Maria Bilińska – Nowak
m.bilinska@instytutgluch.pl
– poniedziałek godz. 8.30 – 10.00
psycholog Marta Kalinowska
m.kalinowska@instytutgluch.pl
– piątek godz. 12.00 – 14.00
psycholog Sandra Zdzienicka
s.zdzienicka@instytutgluch.pl
– poniedziałek 8.00-15.30, wtorek 8.00-11.00, środa 8.00-11.30, czwartek 8.00-16.00
pedagog szkolny Małgorzata Bączewska
m.baczewska@instytutgluch.pl
– poniedziałek 8.00-14.00, wtorek 9.00-14.00, czwartek, 8.00-13.00, piątek 8.00-14.00
pedagog d.s. dzieci z przedszkola i w.w.r.d. Mariola Siedlecka
m.siedlecka@instytutgluch.pl
– poniedziałek 9.00-15.00, wtorek 11.30-16.00, środa 10.30-15.00, czwartek 9.00-13.00, piątek 11.30-14.30.
doradca zawodowy Karolina Tyczyńska
k.tyczynska@instytutgluch.pl
– poniedziałek 11.30 -14.30, wtorek 11.00 – 19.00 
psycholog Michał Krukowski
m.krukowski@instytutgluch.pl
– poniedziałek 16.00- 20.00, wtorek 16.00-20.00, środa 16.00-20.00 czwartek 13.00-18.00 i co 2 -ga sobota 8.00 – 14.00
pedagog internatu Elwira Haszcz-Wardziak
e.haszcz-wardziak@instytutgluch.pl
– poniedziałek 8.00-14.00, wtorek 14.30-16.30, piątek 11.00-14.00
pedagog – koordynator projektów Bartłomiej Wilimborek 
b.wilimborek@instytutgluch.pl
– poniedziałek 15.00-18.00, wtorek 14.00-16.00, czwartek 11.00.15.30, piątek 9.00-10.30
Instytut Głuchoniemych Warszawa

Wspólnie tworzymy świat bez barier dla każdego dziecka

Od 1 września 2007 r. w Instytucie działa Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niedosłuchem to pomoc dla dzieci od urodzenia do szóstego roku życia.Więcej
szkoła dla dzieci niesłyszących

Formy terapii

Zajęcia terapeutyczne oferowane przez Instytut Głuchoniemych:
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Zajęcia logopedyczne
 • Integracja sensoryczna
 • Turnusy rehabilitacyjne
Więcej

Sport

Zajęcia sportoweoferowane przez Instytut Głuchoniemych:
 • Sport w IG
 • Klub sportowy
 • Turnieje sportowe
Więcej
szkoły dla dzieci z wadą słuchu

Wymiana międzynarodowa

COMENIUS
 • “What’s cooking?” – Krzyżowa 2016
 • Comenius 2013 – Izmir (Turcja)
 • Comenius 2013 – Warszawa
 • Comenius
Więcej
terapia dla osób głuchoniemych
Accessibility