Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Internat

Internat prowadzony jest dla uczniów spoza Warszawy. W każdej grupie jest maksymalnie 8 osób. Pomieszczenia internatu znajdują się w dwóch skrzydłach Instytutu. W skrzydle A mieszkają najmłodsi wychowankowie Instytutu, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. W skrzydle B mieszka młodzież oraz dorośli wychowankowie. Wychowawcy zapewniają 24-godzinną opiekę wszystkim wychowankom. Ich celem jest zapewnienie im bezpieczeństwa, rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, organizacja czasu wolnego, a także nauka samodzielności przygotowująca do dorosłego życia. Bardzo istotnym elementem pracy wychowawców internatu w Instytucie Głuchoniemych jest tworzenie domowej atmosfery.

W internacie pracują słyszący i głusi wychowawcy, co sprzyja rozwojowi dwujęzyczności. Wychowawcy słyszący posługują się polskim językiem migowym oraz językiem polskim w formie fonicznej i pisanej, natomiast wszyscy głusi wychowawcy posługują się polskim językiem migowym i językiem polskim w formie pisanej, a część z nich także w formie fonicznej. Wychowawcy zawsze służą pomocą podczas nauki, wsparciem, uśmiechem. Ponadto, wychowankowie mają możliwość stałego kontaktu z pedagogiem oraz psychologiem.

 W internacie młodzież i dzieci mogą korzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:

·       kulinarnych,

·       słownikowych,

·       sportowych, tj. lekkoatletyka, basen, siłownia, piłka nożna,

·       koła modelarskiego,

·       koła plastycznego,

·       koła filmowego,

·       koła przyrodniczego.

Wychowankowie mogą rozwijać umiejętności w ramach kursu na kartę rowerową i kursu prawa jazdy kat. B.

Podczas pobytu w internacie, wychowawcy organizują różnego rodzaju wyjścia czy wycieczki, które są dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci i młodzieży.

Nasz internat wyposażony jest w pełny węzeł sanitarny. Wychowankowie mają dostęp do telewizorów, lodówek, czajników, kuchenki mikrofalowej. W ramach potrzeby, istnieje możliwość korzystania z pralki. 

Kierownik Internatu
Piotr Krzysztofiak
e-mail: pkrzysztofiak@eduwarszawa.pl  
tel:  502686079 (SMS lub videorozmowa)

Skip to content