Internat

 

Kierownik Internatu: mgr Tomasz Wardziak
tel: 664 001 677 – SMS, videokonferencje

W naszym internacie przebywa obecnie ok. 80 wychowanków, którym odległość od miejsca zamieszkania do szkoły uniemożliwia codzienny dojazd. Dzieci i młodzież podzielona jest na 10 grup (ze względu na płeć oraz zbliżony wiek). Internat zapewnia podopiecznym 24 – godzinną opiekę od poniedziałku do piątku. Ze względu na wychowanków z odległych stron Polski, internat jest również czynny w wybrane weekendy w miesiącu.

Nasz internat wyposażony jest w pełny węzeł sanitarny. W pokojach wychowanków znajdują się telewizory, młodzież ma również nieograniczony dostęp do lodówek, czajników oraz kuchenki mikrofalowej.

Kadrę internatu stanowią osoby o pełnych kwalifikacjach surdopedagogicznych, wszyscy wychowawcy posługują się językiem migowym. Wychowankowie są również pod stała opieką pedagoga oraz psychologa.

Nasi podopieczni w czasie pobytu w internacie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz odkrywania nowych pasji w ramach m.in. :

  • zajęć i treningów pod okiem wykwalifikowanych trenerów w ramach Warszawskiego Klubu Sportowego Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych ,,IG-Warszawa”;
  • kół naukowych prowadzonych przez nauczycieli – przedmiotowców
  • różnorodnych zajęć organizowanych przez wychowawców oraz odbywających w naszej placówce praktyki studentów oraz wolontariuszy
  • kursu na kartę rowerową
  • kursu prawa jazdy kat. B
  • plastycznych zajęć warsztatowych w zaprzyjaźnionej galerii V9
  • treningów wspinaczkowych w ,,Centrum Sportów Ekstremalnych 2 Wieże”
  • udział w ciekawych imprezach i wycieczkach

 

 Znajdź nas na Facebooku

Accessibility