Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Zasady przyjmowania do Instytut Głuchoniemych

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami naboru do zespołu szkół dla niesłyszących i niedosłyszących, działającego w ramach Instytutu Głuchoniemych. Prowadzimy rekrutację do placówek edukacyjnych na każdym szczeblu, w tym do przedszkolaszkoły podstawowej, a także liceum, technikum oraz branżowej szkoły zawodowej czy szkoły przysposabiającej do pracy. Szczegółowe warunki przyjęcia widnieją w odnośnikach poniżej. Wychowankom naszego Instytutu przysługuje możliwość zakwaterowania w internacie.

Warunki naboru do Instytutu

Skip to content