Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Dostępność placówki - Deklaracja Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego

 1. Adres podmiotu 

00-499 Warszawa pl. Trzech Krzyży 4/6

 1. Dojazd

Autobusy komunikacji miejskiej na pl. Trzech Krzyży: 108, 116, 108, 118, 166, 180, 195, 222, 503, 518, E-502.

Samochodem dojazd od pl. Trzech Krzyży tylko osoby niepełnosprawne ruchowo na wózkach. Niepełnosprawni – niesłyszący i ich opiekunowie wjeżdżają na teren Instytutu od strony ul. Marii Konopnickiej (wjazd ul. Bolesława Prusa, dalej w lewo ul. M. Konopnickiej tuż  za budynkiem hotelu Warsaw Sheraton).

 1. Godziny otwarcia / przyjęć w placówce

Godziny otwarcia sekretariatu:

 • Poniedziałek: 07:30-15:30
 • Wtorek: 07:30-15:30
 • Środa: nieczynne
 • Czwartek: 07:30-15:30
 • Piątek: 07:30-15:30

Ośrodek szklono – wychowawczy dla wychowanków i rodziców / opiekunów prawnych otwarty w dni roku szkolnego od niedzieli godz. 15:00 do piątku do godziny 17:00. Oddziały przedszkolne przez cały rok z przerwą od połowy lipca do połowy sierpnia.

W ustalone weekendy co 2 tygodnie otwarty internat. 

 1. Lista kontaktów na stronie internetowej Instytutu:

https://instytut-gluchoniemych.waw.pl/bip/

 1. Kontakt za pomocą SMS i przez kamerkę

Pełen kontakt SMS-owy. Kontakt przez kamerkę w PJM.

 1. Główny telefon kontaktowy:

+48 723 555 475 – biuro / administracja.

+ 48 723 555 470 – dyrektor

+ 48 604 614 537 – ochrona parking

 1. Ogólny opis działalności

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego jest specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu i problemami porozumiewania się w językach fonicznych. Ośrodek mieści się zabytkowym budynku z początków XIX w. Niestety ma dużo barier komunikacyjnych dla osób poruszających się na wózkach. W Instytucie objęte są rewalidacją i nauczaniem dzieci od najwcześniejszego okresu wykrycia wad słuchu i mowy. Wśród wychowanków i uczniów Instytutu są również dzieci oraz młodzież ze sprzężeniami, które obok wad słuchu łączą sprzężenia: wady wzroku, postawy, autyzm, Asperger i problemy intelektualne. Przyjmujemy dzieci z innymi dodatkowymi problemami zdrowotnymi.   

Wśród objętych opieką, terapią, rewalidacją i nauczaniem są dzieci objęte programem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD). Następnie są oddziały przedszkolne i szkoła podstawowa. Są też szkoły ponadpodstawowe: liceum, technikum, szkoła branżowa pierwszego stopnia i szkoła przygotowania do pracy. Instytut Głuchoniemych zapewnia rehabilitację, nauczanie do matury i egzaminów zawodowych z kwalifikacji.

W ramach Instytutu Głuchoniemych jest internat i świetlice szkolne.

Budynek na wschodniej pierzei placu. Na terenie jest część ogrodowa. Od strony wschodniej boisko szkolne i parking dla dojeżdżających, w tym dowożących uczniów i wychowanków. Wjazd od strony ul. Marii Konopnickiej i placu Trzech Krzyży.

 1. Szerszy opis działalności IG na stronie

https://instytut-gluchoniemych.waw.pl/szkola/

Tam też znajduje się opis Instytutu Głuchoniemych w PJM
https://www.youtube.com/watch?v=rPX6SO2VFaM

Dodatkowo w zakładkach:
IG Warszawa
FB Oddziały przedszkolne
FB WF (sport w IG)
FB SPP  (oddziały szkół ponadpodstawowych

 1. Usługi

terapia, rehabilitacja małego dziecka w ramach programu WWRD,
nauczanie terapia i rehabilitacja na poziomie oddziałów przedszkolnych,
terapia, rehabilitacja i nauczanie na poziomie szkoły podstawowej,
terapia, rehabilitacja i nauczanie na poziomie szkół ponadpodstawowych,
zakwaterowanie w internacie dla dzieci i młodzieży mieszkających poza Warszawą,
szeroka działalność sportowa, kulturalna dla wszystkich uczniów i wychowanków,
wsparcie pedagogiczno – psychologiczne, w tym pomoc w załatwianiu różnych spraw w urzędach,
organizujemy turnusy rehabilitacyjne, obozy sportowe i wypoczynkowe,
pełna komunikacja w PJM,
pomoc i nauczanie dzieci i młodzieży niesłyszącej emigrującej do Polski z innych krajów Unii Europejskiej i spoza Unii,
organizujemy kursy prawa jazdy kat. B dla uczniów IG,
diagnostyka skierowana do uczniów i wychowanków.   

 1. Dostępność – podsumowanie

Budynek dostępny dla osób na wózkach – nie,
Budynek dostępny z pomocą dla osób na wózkach – tak,
Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami,
Toaleta dostępna dla osób na wózkach, na poziomie parteru w budynkach A i C,
Winda dostępna z pomocą dla osób na wózkach – brak windy,
Zainstalowana pętla indukcyjna lub inne udogodnienie dla osób słabosłyszących w auli IG
Tłumacz polskiego języka migowego do dyspozycji na miejscu – tak,
Osoba znająca polski język migowy do dyspozycji na miejscu – tak,
Rozmowy w polski język migowy z wykorzystaniem systemu on-line,
Udogodnienia, pomoce nauczyciela dla uczniów niesłyszących z niepełnosprawnościami intelektualnymi,
Udogodnienia – pomoce dla uczniów z autyzmem,
Inne: TVIG – telewizja wewnętrzna z napisami i Polskim Językiem Migowym w budynku A i C. Programy przygotowywane w studio filmowym Instytutu. Dostępne dla osób przychodzących do Placówki.

 1. Link do deklaracji dostępności

Deklaracja – https://instytut-gluchoniemych.waw.pl/dostepnosc-placowki-deklaracja/

 

Skip to content