Biblioteka

W Instytucie Głuchoniemych działa biblioteka, dysponująca bogatym, liczącym ponad dwadzieścia trzy tysiące woluminów księgozbiorem i niezwykle cennymi dziewiętnastowiecznymi archiwaliami.

Ze zbiorów biblioteki korzystają:

  • uczniowie
  • pracownicy Instytutu
  • studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej

Biblioteka jest połączona z e-pracownią dysponującą tablicą multimedialną i nowoczesnymi komputerami , ze stałym łączem internetowym i możliwością skanowania materiałów i  wydrukowania poszukiwanych informacji.

W bibliotece szkolnej systematycznie odbywają się zajęcia czytelnicze.

Do zadań biblioteki należy też wyposażenie uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w niezbędne do nauki podręczniki, materiały dydaktyczne i lektury.

Telefon do biblioteki:

 tel: 22 628-04-31 wew. 255

Accessibility