Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Biblioteka

W Instytucie Głuchoniemych działa biblioteka, dysponująca bogatym, liczącym ponad trzydzieści tysięcy woluminów księgozbiorem i niezwykle cennymi dziewiętnastowiecznymi archiwaliami.

Ze zbiorów biblioteki korzystają:

  • dzieci z przedszkola,
  • uczniowie,
  • pracownicy Instytutu,

Biblioteka jest połączona z e-pracownią dysponującą tablicą multimedialną i nowoczesnymi komputerami ze stałym łączem internetowym i możliwością skanowania materiałów i wydrukowania poszukiwanych informacji.

W bibliotece szkolnej systematycznie odbywają się zajęcia czytelnicze. Uczniowie mają okazję zapoznawać się z klasykami literatury dziecięcej, m.in. baśniami, lekturami szkolnymi oraz książkami popularnonaukowymi.

Do zadań biblioteki należy też wyposażenie uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w niezbędne do nauki podręczniki, materiały ćwiczeniowe i lektury.

Telefon do biblioteki:

 tel: 22 628-04-31 wew. 255

Skip to content