HISTORIA INSTYTUTU GŁUCHONIEMYCH

PIERWSZEJ NA ZIEMIACH POLSKICH SZKOŁY DLA NIESŁYSZĄCYCH

  • 1802 r. – ksiądz Jakub Falkowski poznał głuchego chłopca Piotra Gąsowskiego. Od tego czasu nauczał i wychowywał dzieci głuche.
  • 23.X.1817 r. ksiądz Jakub Falkowski założył w Warszawie pierwszą szkołę dla głuchych – Instytut Głuchoniemych.
    Na początku Instytut był w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 24/26 – obecnie jest to Uniwersytet Warszawski.
  • 1820 r. – Instytut był w budynku Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu.
  • 1827 r. – od tego roku do dziś Instytut Głuchoniemych jest przy Placu Trzech Krzyży 4/6. Pieniądze na budowę Instytutu uzyskano ze składek społecznych i własnych oszczędności ks. J. Falkowskiego.
  • 1842 r. – przy Instytucie powstała Szkoła dla Niewidomych i wówczas mówiło się o Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych
  • 1879 r. – ks. Teofil Jagodziński z ks. Józefem Hollakiem wydali „Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających”
  • 1887 r. – początek okresu rusyfikacji. W tym czasie dyrektorami Instytutu byli Rosjanie.
  • Między 1930 a 1931 r. Józef Piłsudski odwiedza Instytut
  • 1934 r. – otwarcie przy Instytucie Głuchoniemych pierwszej w Polsce szkoły zawodowej dla niesłyszących.
  • 01.VIII.1944 r. – wybuch powstania warszawskiego – 29 głuchych walczy w powstaniu broniąc Instytutu Głuchoniemych.
  • 26.X.1944 r. – podpalenie przez Niemców Instytutu Głuchoniemych.
  • II.1945 r. – rozpoczęcie zajęć szkolnych.
  • 1948 r. – odbudowanie Instytutu przez dyrektora Edwarda Zawadzkiego.
  • 1962 r. – przeniesienie dzieci niewidomych do Lasek. Od tego roku wraca dawna nazwa – Instytut Głuchoniemych.
  • 1983 r. – nadanie Insytutowi imienia Jakuba Falkowskiego, wręczenie placówce sztandaru.
  • 1991 r. – 2002 r. 
    – modernizacja łazienek, pomieszczeń internatu
    – rozbudowa lewego skrzydła internatu
    – zmiana instalacji gazowej
    – stworzenie siłowni, nowego placu zabaw dla dzieci
    – zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych
    – powstanie świetlicy terapeutycznej
    – odnowienie pomieszczeń przedszkolnych
    – wyposażenie gabinetu audiologicznego w najnowocześniejsze urządzenia audiometryczne
  • 23.X.2002 r. odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks.J.Falkowskiego przez ks. kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski.
  • 2003 – otwarcie pierwszego w Polsce Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących.
  • 2007 – odsłonięcie na dziedzińcu Instytutu pomnika druhny Wandy Tazbirówny
  • 2010 – otwarcie technikum.
  • 2012 – remont budynku przedszkola i szkoły podstawowej.
  • 2013 – remont auli.
Accessibility