Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

HISTORIA INSTYTUTU GŁUCHONIEMYCH

PIERWSZEJ NA ZIEMIACH POLSKICH SZKOŁY DLA NIESŁYSZĄCYCH

 • 1802 r. – ksiądz Jakub Falkowski poznał głuchego chłopca Piotra Gąsowskiego. Od tego czasu nauczał i wychowywał dzieci głuche.
 • 23.X.1817 r. ksiądz Jakub Falkowski założył w Warszawie pierwszą szkołę dla głuchych – Instytut Głuchoniemych.
  Na początku Instytut był w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 24/26 – obecnie jest to Uniwersytet Warszawski.
 • 1820 r. – Instytut był w budynku Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu.
 • 1827 r. – od tego roku do dziś Instytut Głuchoniemych jest przy Placu Trzech Krzyży 4/6. Pieniądze na budowę Instytutu uzyskano ze składek społecznych i własnych oszczędności ks. J. Falkowskiego.
 • 1842 r. – przy Instytucie powstała Szkoła dla Niewidomych i wówczas mówiło się o Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych
 • 1879 r. – ks. Teofil Jagodziński z ks. Józefem Hollakiem wydali „Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających”
 • 1887 r. – początek okresu rusyfikacji. W tym czasie dyrektorami Instytutu byli Rosjanie.
 • Między 1930 a 1931 r. Józef Piłsudski odwiedza Instytut
 • 1934 r. – otwarcie przy Instytucie Głuchoniemych pierwszej w Polsce szkoły zawodowej dla niesłyszących.
 • 01.VIII.1944 r. – wybuch powstania warszawskiego – 29 głuchych walczy w powstaniu broniąc Instytutu Głuchoniemych.
 • 26.X.1944 r. – podpalenie przez Niemców Instytutu Głuchoniemych.
 • II.1945 r. – rozpoczęcie zajęć szkolnych.
 • 1948 r. – odbudowanie Instytutu przez dyrektora Edwarda Zawadzkiego.
 • 1962 r. – przeniesienie dzieci niewidomych do Lasek. Od tego roku wraca dawna nazwa – Instytut Głuchoniemych.
 • 1983 r. – nadanie Insytutowi imienia Jakuba Falkowskiego, wręczenie placówce sztandaru.
 • 1991 r. – 2002 r. 
  – modernizacja łazienek, pomieszczeń internatu
  – rozbudowa lewego skrzydła internatu
  – zmiana instalacji gazowej
  – stworzenie siłowni, nowego placu zabaw dla dzieci
  – zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych
  – powstanie świetlicy terapeutycznej
  – odnowienie pomieszczeń przedszkolnych
  – wyposażenie gabinetu audiologicznego w najnowocześniejsze urządzenia audiometryczne
 • 23.X.2002 r. odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks.J.Falkowskiego przez ks. kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski.
 • 2003 – otwarcie pierwszego w Polsce Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących.
 • 2007 – odsłonięcie na dziedzińcu Instytutu pomnika druhny Wandy Tazbirówny
 • 2010 – otwarcie technikum.
 • 2012 – remont budynku przedszkola i szkoły podstawowej.
 • 2013 – remont auli.
Accessibility