Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

HISTORIA INSTYTUTU GŁUCHONIEMYCH

PIERWSZEJ NA ZIEMIACH POLSKICH SZKOŁY DLA NIESŁYSZĄCYCH

 • 1802 r. – ksiądz Jakub Falkowski poznał głuchego chłopca Piotra Gąsowskiego. Od tego czasu nauczał i wychowywał dzieci głuche.
 • X.1817 r. – ksiądz Jakub Falkowski założył w Warszawie pierwszą szkołę dla głuchych – Instytut Głuchoniemych.
  Na początku Instytut był w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 24/26 – obecnie jest to Uniwersytet Warszawski.
 • 1820 r. – Instytut był w budynku Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu.
 • 1827 r. – od tego roku do dziś Instytut Głuchoniemych jest przy Placu Trzech Krzyży 4/6. Pieniądze na budowę Instytutu uzyskano ze składek społecznych i własnych oszczędności ks. J. Falkowskiego.
 • 1842 r. – przy Instytucie powstała Szkoła dla Niewidomych i wówczas mówiło się o Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych.
 • 1879 r. – ks. Teofil Jagodziński z ks. Józefem Hollakiem wydali „Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających”.
 • 1887 r. – początek okresu rusyfikacji. W latach 1887 – 1915 dyrektorami Instytutu byli Rosjanie.
 • 1919 r. – powstanie pierwszego w Polsce przedszkola dla dzieci niesłyszących.
 • 1920 r. – założenie w Instytucie drużyn harcerskich dla dzieci głuchych.
 • Między 1930 a 1931 r. Józef Piłsudski odwiedza Instytut
 • 1934 r. – otwarcie przy Instytucie Głuchoniemych pierwszej w Polsce szkoły zawodowej dla niesłyszących.
 • VIII.1944 r. – wybuch powstania warszawskiego – 29 głuchych walczy w powstaniu broniąc Instytutu Głuchoniemych.
 • X.1944 r. – podpalenie przez Niemców Instytutu Głuchoniemych.
 • 1945 r. – rozpoczęcie zajęć szkolnych.
 • 1948 r. – odbudowanie Instytutu przez dyrektora Edwarda Zawadzkiego.
 • 1962 r. – przeniesienie dzieci niewidomych do Lasek. Od tego roku wraca dawna nazwa – Instytut Głuchoniemych.
 • 1983 r. – nadanie Instytutowi imienia Jakuba Falkowskiego, wręczenie placówce sztandaru.
 • 1987 r. – 1990 r. – organizowanie dla młodzieży niesłyszącej rejsów po Bałtyku.
 • 1991 r. – 2002 r.:
  – modernizacja łazienek, pomieszczeń internatu,
  – rozbudowa lewego skrzydła internatu,
  – zmiana instalacji gazowej,
  – stworzenie siłowni, nowego placu zabaw dla dzieci,
  – zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych,
  – powstanie świetlicy terapeutycznej,
  – odnowienie pomieszczeń przedszkolnych,
  – wyposażenie gabinetu audiologicznego w najnowocześniejsze urządzenia audiometryczne.
 • 1991 r. – 2003 r. – organizowanie rejsów żeglarskich dla niesłyszącej młodzieży na wodach międzynarodowych.
 • 1992 r. – zatrudnienie pierwszych nauczycieli niesłyszących.
 • 1995 r. – otwarcie Świetlicy Terapeutycznej.
 • 1996 r. – otwarcie Liceum Zawodowego.
 • 1997 r. – wznowienie działalności Szkoły Zawodowej.
 • 1998 r. – otwarcie Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych.
 • 2002 r. – otwarcie Liceum Profilowanego.
 • X.2002 r. – odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Jakuba Falkowskiego, założyciela i patrona Instytutu Głuchoniemych, przez ks. kardynała Józefa Glempa.
 • 2003 – otwarcie pierwszego w Polsce Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących.
 • 2004 r. – spotkania z głuchymi powstańcami w ramach projektu „Okruchy historii”.
 • 2007 r. – utworzenie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).
 • X.2007 r. – odsłonięcie na dziedzińcu Instytutu pomnika druhny Wandy Tazbirówny.
 • 2008 r. – I Konferencja “Głusi mają głos” oraz Warszawski Festiwal Kultury Głuchych.
 • 2008 r. – zorganizowanie kursów prawa jazdy dla dorosłych uczniów.
 • 2010 r. – otwarcie Technikum Gastronomicznego.
 • 2011 r. – otwarcie Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
 • 2011 r. – przekazanie Instytutowi Głuchoniemych sztandaru głuchych powstańców.
 • 2012 r. – utworzenie Warszawskiego Klubu Sportowego Młodzieży Niesłyszących przy Instytucie Głuchoniemych “IG-Warszawa”
 • 2012 r. – remont budynku przedszkola i szkoły podstawowej.
 • 2013 r. – remont auli.
 • X.2015 r. – odsłonięcie na dziedzińcu Instytutu pomnika poświęconego pamięci głuchych żołnierzy Armii Krajowej.
 • 2016 r. – otwarcie Technikum Samochodowego.
 • 2016 r. – zorganizowanie kształcenia w policealnych szkołach zawodowych w kierunkach: archiwistyka, informacja naukowa, fototechnika, architektura krajobrazu, kosmetyka.
 • 2016 r. – zorganizowanie kursów doszkalających dla dorosłych uczniów: florystycznego, budowlanego.
 • 21-23.X.2017 r. – obchody 200 -lecia Instytutu Głuchoniemych.
 • 2021 r. – wmurowanie tablicy poświęconej papierosiarzom z Placu Trzech Krzyży.
 • 2022 r. – śmierć ostatniego głuchego powstańca warszawskiego, pana Karola Stefaniaka, ps. Kajtka.
Skip to content