Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Od 1 września 2007 r. w Instytucie Głuchoniemych działa Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD), która opracowuje ogólnorozwojowe ćwiczenia nastawione szczególnie na rozwój słuchu i mowy/komunikacji. Zajęcia prowadzone są z dzieckiem i jego rodziną w Instytucie, domu rodzinnym (zwłaszcza z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia) bądź w innych placówkach, w których przebywa dziecko (żłobek, przedszkole). Program WWRD realizowany jest w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, zgodnie z kalendarium roku szkolnego.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Warszawie

Ponad 98% rodzin uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest zadowolonych z jakości naszej pracy, czego dowodem są wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2017 r. W zespole WWRD w Instytucie Głuchoniemych aktualnie pracuje 22 terapeutów – 12 logopedów i 10 terapeutów wczesnego wspomagania. Aktualnie opieką terapeutyczną obejmujemy ponad 100 dzieci z wadą słuchu – są to dzieci niedosłyszące i niesłyszące, w tym ok. 30% z implantami ślimakowymi/ kostnymi. Oferujemy zajęcia terapeutyczne również dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Naszym zdaniem terapia prowadzona w domu jest najbardziej efektywna, dlatego też ponad 85% zajęć realizowanych jest w warunkach domowych.

Zajęcia w ramach WWRD prowadzone są do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

W ramach zajęć terapeutycznych proponujemy:

  • systematyczne, indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów,
  • zajęcia grupowe z elementami logorytmiki prowadzone na terenie Instytutu Głuchoniemych ( soboty),
  • konsultacje psychologiczne, pedagogiczne
  • 2-tygodniowe wakacyjne turnusy wczesnego wspomagania rozwoju.

Udział w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz uczestniczenie w turnusach są bezpłatne. Korzystanie z nich możliwe jest na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodzica (druk wniosku do pobrania ze stron internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych).

Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest tak ważne?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka daje mu największe szanse na samodzielne funkcjonowanie w przyszłości. To właśnie w początkowym okresie życia ludzki mózg cechuje wysoka plastyczność i podatność na bodźce. Maluchy są niezwykle podatne na rehabilitację i robią szybkie postępy, ponieważ łatwo generalizują wypracowane umiejętności i nawyki. Dzięki systematycznej terapii 65% naszych dzieci w wieku 4-5 lat osiągnęło poziom rozwoju języka fonicznego zbliżony do dzieci słyszących (badania przeprowadzone w Instytucie Głuchoniemych w czerwcu 2017 r.). Wczesne wspomaganie rozwoju dało im szanse na osiągnięcie umiejętności, których same by nie nabyły.

Skip to content