Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Przedszkole

„Dziecko niesłyszące ma prawo
do pełnego porozumiewania się z otaczającym go światem.
W niektórych przypadkach będzie to język mówiony,
w innych język migowy,
w innych jeszcze oba języki na przemian.”

/Françoise Grosjean – Szwajcaria/

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 – 6 lat:

 • których pierwszym językiem jest polski język migowy (często są to dzieci rodziców niesłyszących) – rozwijają one w przedszkolu język migowy, ale również w miarę własnych możliwości uczą się porozumiewać w języku fonicznym,
 • których pierwszym językiem jest język foniczny (polski) – w przedszkolu doskonalą umiejętność skutecznej komunikacji w tym języku, ale również w codziennych sytuacjach poznają język migowy oraz wykorzystują nowe umiejętności w kontaktach z migającymi rówieśnikami,
 • które nie rozwinęły jeszcze kompetencji językowej – te dzieci, uczestnicząc w życiu przedszkola opartym na komunikacji w dwóch językach – mówionym i migowym – mają szansę na szybkie rozpoznanie własnych preferencji. Środowisko, w którym dziecko czuje się swobodnie oraz wielokanałowe przekazywanie komunikatów (mowa foniczna i język migowy) wpływa stymulująco na rozwój języka, w którym dziecko będzie w stanie wyrażać własne myśli i potrzeby.
312136743_3234321760117233_3003435183982414243_n
przedszkole-8
312506587_3245975162285226_2439122869743034134_n

 

Edukacja przedszkolna w Instytucie Głuchoniemych to:

 • zajęcia w małych grupach (maks. 8-osobowych),
 • dostosowanie komunikacji do potrzeb dziecka ,
 • codzienne indywidualne zajęcia rewalidacyjno- logopedyczne,
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • zajęcia integracji sensorycznej,
 • zajęcia z języka migowego dla rodziców,
 • wsparcie psychologiczno- pedagogiczne,
 • warsztaty dla rodziców,
 • wychowawcy i asystenci wychowawców porozumiewający się zarówno w języku migowym, jak i języku fonicznym,
 • atmosfera wzajemnego szacunku, akceptacji i życzliwości,
 • zajęcia dodatkowe tj.: logorytmika, zajęcia metodą ruchu rozwijającego wg. w. sherborne, polski język migowy, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia sportowe/piłka nożna, zajęcia czytelnicze, j. angielski.

Zajęcia z dziećmi prowadzi wykwalifikowana kadra:

 • surdopedagodzy,
 • oligofrenopedagodzy,
 • logopedzi,
 • neurologopedzi,
 • terapeuci SI (integracji sensorycznej),
 
 
 • terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju,
 • psycholodzy,
 • fizjoterapeuci,
 • psycholog,
 • fizjoterapeuta.
Skip to content