Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Liceum Ogólnokształcące

Instytutu Głuchoniemych zapewnia również edukację na poziomie ponadpodstawowym. W skład zespołu szkół dla osób z wadami słuchu wchodzi m.in. liceum ogólnokształcące. Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji młodzież głuchą, z wadami słuchu lub mowy, kończącą teraz naukę na poziomie szkoły podstawowej. Gwarantujemy fachową opiekę doświadczonych nauczycieli i pedagogów, połączoną z pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem swoich zainteresowań i zdobywaniem praktycznych umiejętności. Osobom chcącym uzyskać przygotowanie do zawodu rekomendujemy również ofertę edukacyjną technikum

Zapewniamy:

 • doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli,
 • dobrze wyposażone pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu,
 • pracownie przedmiotowe,
 • bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej z możliwością korzystania z nowoczesnych komputerów oraz łączy internetowych,
 • boisko szkolne do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną,
 • siłownię,
 • zajęcia na basenie,
 • udział w kursie prawa jazdy,
 • atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne oraz fakultatywne.
liceum2
liceum-3

Proponujemy uczestnictwo w kołach zainteresowań:

 • historycznym,
 • geograficznym,
 • szkolnej akademii filmowej, w której prezentowane są ekranizacje dzieł literackich i inne wartościowe filmy (oglądanie z udziałem profesjonalnych tłumaczy języka migowego),
 • lekcjach muzealnych poświęconych kulturze i sztuce kolejnych epok literackich,
 • kole filmowym,
 • warsztatach fotograficznych,
 • udział w ciekawych projektach w kraju i za granicą
 • kole tanecznym,
 • klubie szachowym,
 • studiu filmowym.

Uczestniczymy w międzyszkolnych konkursach:

 • języka polskiego,
 • języka angielskiego,
 • historycznej,
 • matematycznej,
 • języka migowego,
 • sportowych.
liceum-4
liceum-5

Wykorzystujemy usytuowanie w centrum Warszawy do szerokiego uczestnictwa naszej młodzieży w życiu kulturalnym stolicy zapewniając tłumaczenie w PJM:

Są to m.in.:

 • wyjścia do teatru,
 • ciekawe lekcje historii,
 • wystawach czasowych w muzeach,
 • lekcjach muzealnych na Zamku Królewskim,
 • lekcjach w pałacu w Wilanowie,
 • spektaklach teatralnych,
 • lekcjach tematycznych związanych z ważnymi obiektami historycznymi.

Osiągamy wysoki poziom nauczania

 Stwarzamy młodzieży możliwość uzyskania Świadectw Dojrzałości i dalszego kształcenia.

Najzdolniejsi spośród absolwentów, którzy ukończyli Liceum w Instytucie Głuchoniemych, kontynuuje naukę na wyższych uczelniach:

 • Politechnice Warszawskiej,
 • APS w Warszawie,
 • UMCS w Lublinie,
 • Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Zapewniamy miłą i życzliwą atmosferę!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chętnych!

Skip to content