Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Szkoła Przysposabiająca do Pracy (PDP)

Od września 2011 r. w Instytucie Głuchoniemych funkcjonuje Szkoła Przysposabiająca do Pracy (PDP) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Edukacja rozpoczyna się po gimnazjum i trwa trzy lata.

Celem nauczania jest wdrażanie uczniów do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm, rozwijanie ich autonomii i samodzielności.
W ramach edukacji uczniowie realizują przedmiot Przysposobienie do pracy w szczególności w następujących dziedzinach:
 1. Samodzielne sporządzanie prostych posiłków
 2. Gospodarstwo domowe (podstawowe czynności w tym zakresie oraz obsługa urządzeń małego AGD)
 3. Prace techniczne
 4. Prace biurowe
 5. Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich
 6. Prace ogrodnicze
IMG_20221018_201713
IMG_20221018_201734

W przedmiocie Funkcjonowanie osobiste i społeczne w środowisku główny nacisk położono na kształtowanie umiejętności społecznych potrzebnych w dorosłym życiu, np. nawiązywanie pozytywnych relacji z ludźmi, samodzielne poruszanie się po mieście, załatwianie spraw w punktach usługowych, robienie zakupów dbanie o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą i zdrowie i zdrowie. Na zajęciach Kształtujących kreatywność uczniowie tworzą własne prace , korzystają z różnych form i technik plastycznych.

W ramach Zajęć rozwijających komunikację uczniowie rozwijają i doskonalą możliwości porozumiewania się w sposób werbalny , a także korzystają z komunikacji alternatywnej ( np j. migowy, symbole PCS,  system ,, mówik)”.

W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe wspierające rozwój uczniów:

 1. Logopedyczne
 2. Rewalidacyjne
 3. Rehabilitacyjne
 4. Zajęcia komputerowe
 5. Pływanie na basenie w ramach godzin wychowania fizycznego
 6. Ćwiczenia w hali sportowej i siłowni

Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy, uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych, oraz wyjściach na spektakle teatralne, filmy i wystawy. Uczniowie mogą skorzystać z możliwości oferowanych przez Instytut Głuchoniemych: zamieszkania w internacie, wyżywienia w stołówce, a także opieki pedagogicznej i psychologicznej.

Małe klasy sprawiają, że uczniowie chętnie przychodzą do szkoły, dobrze czują się wśród rówieśników, są aktywni i rozwijają się na miarę swoich możliwości.

Skip to content