Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Technikum nr 28 dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Osoby zainteresowane zdobyciem kompetencji zawodowych, potwierdzonych odpowiednimi egzaminami i zaświadczeniami, zachęcamy do przejrzenia oferty edukacyjnej technikum, działającego w ramach naszego zespołu szkół przy Instytucie Głuchoniemych.

Technikum nr 28 dla osób niesłyszących i niedosłyszących działa nieprzerwanie od 1 września 2010 r.

Przygotowujemy młodzież do wykonywania zawodów:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik elektryk.

Technik elektryk:

Elektryk to bardzo ciekawy i rozwojowy zawód, pożądany na rynku pracy. 

Od osoby która chce zostać elektrykiem wymagane jest zdobycie szerokiej wiedzy oraz odpowiednich kompetencji.

W Instytucie Głuchoniemych rozpoczęliśmy kształcenie w tym zawodzie, ponieważ wiemy, jak duże możliwości rozwoju mają osoby, które ukończą szkołę w zawodzie technik elektryk.

Podczas zajęć uczniowie poznają wiadomości związane z energią elektryczną oraz możliwościami jej wykorzystania.

W Instytucie bardzo duży nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne związane z montażem i konserwacją instalacji, urządzeń oraz maszyn elektrycznych. 

Uczniowie technikum mają możliwość uzyskania dwóch certyfikatów zawodowych, które dają możliwość rozpoczęcia kariery w zawodzie:

 • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, a także uprawnień elektrycznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód, który powstał z połączenia trzech zawodów na poziomie technika:

 • technika żywienia i gospodarstwa domowego,
 • technika organizacji usług gastronomicznych,
 • kucharza.

To zawód dla osób lubiących:

 • dobrą i zdrową kuchnię,
 • elegancko podane jedzenie,
 • pochwały za wykonanie smacznych i zdrowych potraw.

Nauka w technikum trwa 5 lat.

technikum-7
technikum-10

Po ukończeniu szkoły absolwent tego kierunku będzie umiał:

 • oceniać jakość żywności,
 • przygotowywać wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii,
 • pięknie aranżować stół i potrawy na talerzu, dostosowując do okoliczności, uroczystości itp.,
 • zgodnie z zasadami przechowywać żywność,
 • obsługiwać konsumentów z wykorzystaniem różnych metod obsługi,
 • planować i oceniać żywienie różnych grup ludności,
 • organizować produkcję gastronomiczną (od zaopatrzenia po produkcję i obsługę gości),
 • planować i organizować usługi gastronomiczne.

Absolwent tego kierunku będzie wiedział:

 • jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą np. restaurację, firmę cateringową,
 • jak być w tym lepszym od konkurencji.

Praktyka zawodowa
Jak w codziennym życiu szkoły uczniowie technikum wykorzystują zdobyte umiejętności?

Uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe w szkolnej pracowni gastronomicznej i np. w warszawskich restauracjach.

 • biorą udział w przygotowaniu poczęstunków z okazji świąt i innych uroczystości szkolnych,
 • uczestniczą w przygotowaniach cateringów w imprezach plenerowych (np. Półmaraton Warszawski),
 • przygotowują smaczne menu na szkolne studniówki,
 • uczestniczą w międzyszkolnych konkursach gastronomicznych,
 • biorą udział w europejskich projektach wyjeżdżając np. do Turcji, Hiszpanii, w ten sposób zdobywają nowe, oryginalne doświadczenia kulinarne. Goszcząc w swojej szkole poznanych w czasie wymiany kolegów pokazują im ciekawe potrawy polskiej kuchni,
 • w okresie wakacji wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności podejmując okresową pracę w restauracjach, barach.
technikum-9
technikum-6

Zdobyte w ramach zajęć szkolnych i praktyk kwalifikacje pozwolą absolwentom naszej szkoły znaleźć zatrudnienie np.:

 • w restauracjach,
 • w kawiarniach hotelowych,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w barach szybkiej obsługi,
 • w pensjonatach, domach wczasowych,
 • w szpitalach, sanatoriach, szkołach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy.

Ułatwiamy naszym absolwentom wejście w dorosłe życie, dowodząc że wada słuchu nie stanowi ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu i budowaniu kariery w zawodzie. Oferujemy też kształcenie na szczeblu branżowej szkoły zawodowej, a także w ramach Szkoły Przysposabiającej do Pracy (PDP) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Skip to content