Skip to content
orzel
orzel

Najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Projekt Grundwig

Projekt Grundvig „Give a Sign of Silence” został zrealizowany w Istambule w grudniu 2013 roku.
Jego założeniem było wyszkolenie uczestników w posługiwaniu się Międzynarodowym Językiem Migowym (ISL) i dalsze upowszechnianie komunikacji między krajami. Uczestniczyli w nim nauuczyciele i tłumacze m.in z Grecji, Malty, Litwy, Łotwy, Włoch.

Udział Instytutu Głuchoniemych w Projekcie Grundvig umożliwiło prowadzenie w naszej placówce kursów ISL (Międzynarodowego Języka Migowego). Dzięki temu młodzież ma szansę nawiązywania kontaktów z osobami niesłyszącymi na całym świecie.

Uczniowie mogą też aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych projektach oraz wymianach szkolnych. Ponadto, nauczyciele są w stanie korzystać z wielu konferencji i szkoleń.

Skip to content