Skip to content
orzel
orzel

Nowoczesny ośrodek z wieloletnią tradycją

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Informacje ogólne

Po wakacjach będziecie uczyć się już w nowej szkole. Szukacie teraz najlepszego dla siebie liceum, technikum, szkoły branżowej.

Przyjdźcie na plac Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie. Instytut to najstarsza w Polsce placówka kształcąca uczniów niesłyszących.

W  2017 roku obchodziliśmy jubileusz dwustulecia powstania szkoły. Tradycja zobowiązuje! Nasz patron i założyciel – ksiądz Falkowski, patrząc, co dziś dzieje się w Instytucie na pewno jest dumny 🙂

Na placu Trzech Krzyży – wszyscy czują się po prostu u siebie. Panująca tu atmosfera sprawia, że uczniowie lubią tu być, a  absolwenci często odwiedzają Instytut.

Metody komunikacji dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Wszyscy więc niezależnie od stopnia niedosłuchu, preferowanego sposobu porozumiewania się, czują się w Instytucie zrozumieni i szanowani. Dzięki postępowi technicznemu coraz więcej uczniów niesłyszących korzystających z nowoczesnych aparatów i implantów chce i może posługiwać się mową foniczną. Na nich w Instytucie czekają wysoko wykwalifikowani surdologopedzi, dziewięć nowocześnie wyposażonych gabinetów logopedycznych i możliwość zajęć w zwiększonym – nawet codziennie – wymiarze godzin.

W razie jakichkolwiek problemów uczniowie otoczeni są profesjonalną opieką nie tylko przez nauczycieli i wychowawców, ale także przez  pedagogów i psychologów posługujących się mową foniczną, systemem językowo – migowym i polskim językiem migowym.

Nauczyciele i wychowawcy pracujący w Instytucie to wysoko wykwalifikowana kadra. Pracują tu absolwenci zarówno studiów przedmiotowych (matematyka, polonistyka itd.), przedmiotów zawodowych (ogrodnictwo, gastronomia itd.)  jak i surdopedagogiki, logopedii i  studiów PJM na Uniwersytecie Warszawskim.

Nauczyciele biorą udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, zarówno jako słuchacze jak i wykładowcy.

Nauka w szkołach ponadpodstawowych oparta jest na podstawach programowych szkół masowych. Opanowanie tego materiału jest możliwe dzięki:

 • sposobom pracy naszych nauczycieli, którzy potrafią przekazywać wiedzę i umiejętności uczniom z wadą słuchu,
 • mało licznym klasom (do 8 osób),
 • dobrze wyposażonym pracowniom i salom lekcyjnym,
 • zaangażowaniu i ambicji uczniów oraz współpracy nauczycieli i rodziców.

Staramy się zawsze uwzględniać zainteresowania uczniów. Młodzież przystępująca do egzaminu maturalnego sama zgłasza propozycję, którego przedmiotu chce się  uczyć w zakresie rozszerzonym.

Wszystko to gwarantuje:

 • pomyślne ukończenie szkoły,
 • przygotowanie młodzieży do egzaminów maturalnych (LO i technikum) dających możliwość nauki na uczelniach wyższych i zdobycia wyższego wykształcenia,
 • przygotowanie młodzieży do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w wybranym zawodzie (w technikum i szkole zawodowej/branżowej) i znalezienie potem ciekawej pracy w Polsce i za granicą,
 • bezstresowe przejście z roli ucznia w pracownika.

Wysoką jakość kształcenia młodzieży w Instytucie potwierdzają ogólnopolskie konkursy przedmiotowe dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Nasi uczniowie zdobywają wysokie lokaty i zajmują medalowe miejsca w różnych dziedzinach:

matematyce, wiedzy gastronomicznej w języku angielskim, język angielski, język polski, edukacja dla bezpieczeństwa – konkurs pierwszej pomocy, a także w umiejętności odczytywania mowy z ust.

W Instytucie kładziemy nacisk nie tylko na rozwój wiedzy i umiejętności. Równie ważne jest wychowanie dobrego człowieka. Młodzież pielęgnuje pamięć o Głuchych żołnierzach Powstania Warszawskiego 1944 roku i stara się ich naśladować. Uczy się myśleć o innych i pomagać słabszym. Uczniowie uczestniczą jako wolontariusze w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, są honorowymi krwiodawcami, wspomagają hospicja i schroniska dla zwierząt.

Instytut ma już 200 lat, ale bardzo dba o siebie 🙂

Cały czas wzbogaca wyposażenie sal lekcyjnych (mamy już 15 wspaniałych tablic multimedialnych) i warsztatów w nowoczesny sprzęt i modernizuje wnętrze. Ostatnim naszym powodem do radości jest nowe boisko.

Instytut jest w centrum Warszawy. Łatwo do nas dojechać i równie łatwo korzystać ze wszystkich atrakcji, jakie oferuje miasto. Na tle innych  śródmiejskich szkół Instytut wyróżnia  się pięknym położeniem na zabytkowym Trakcie Królewskim i bezpośrednim sąsiedztwem rozległych, pięknych parków.

W Instytucie uczniowie mogą skorzystać z wielu dodatkowych ofert. Wszystko dostępne jest dla każdego – bez względu na jego rodzinną sytuację finansową!

Na uczniów czeka :

 • bezpłatny kurs na prawo jazdy współorganizowany przez PIM,
 • bezpłatny basen,
 • klub sportowy i wyjazdy na zawody ogólnopolskie i międzynarodowe,
 • nowoczesne studio filmowe – szkolna telewizja,
 • ogólnokrajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne,
 • ogólnopolskie konkursy przedmiotowe, zawodowe i sportowe,
 • wyjazdy i wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • „kulturalna” Warszawa: kina, teatry, muzea …

Mamy własny 19-osobowy bus. A wszystkie koszty transportu i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów finansuje Instytut. To też ułatwia liczne wyjazdy.

Robimy wszystko dla pełnego i wszechstronnego rozwoju naszych uczniów!

Chcesz być w CENTRUM!?

Centrum:

 • Warszawy,
 • kultury głuchych, słabosłyszących i słyszących,
 • wiedzy,
 • możliwości rozwoju

Dołącz do nas !

Czekamy na Ciebie w Instytucie i zapraszamy na plac Trzech Krzyży 4/6!

Uczniowie o szkole

A co myślą uczniowie o naszej szkole?

„Przyszłam tu do szkoły i nie żałuję”,

„Nauczyciele dobrze tłumaczą”,

„Nie chcę wracać do poprzedniej szkoły”.

To tylko niektóre z wypowiedzi.

Najlepiej sami się przekonajcie i obejrzyjcie film, na którym nasi uczniowie opowiadają, co myślą o Instytucie.

Rodzice o szkole

Jeśli jeszcze się wahasz, przygotowaliśmy dla ciebie również informacje od rodziców.

Dla nas ważni są wszyscy!

Dbamy o uczniów, aby rodzice mogli być spokojnie, że ich dzieci mają zapewnioną najwyższą jakość edukacji.

Skip to content