Rekrutacja – zasady przyjmowania do przedszkola

 

 

instytut głuchoniemych przedszkole

Wymagane dokumenty:

 

  • Orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
  • Odpis aktu urodzenia z numerem PESEL,
  • Aktualny audiogram,
  • Podanie o przyjęcie do przedszkola lub szkoły,
  • Skierowanie wydane przez Zespół Kierowania do Placówek Specjalnych,
  • 2 fotografie,
  • Podanie o przyjęcie do internatu,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności.

 

 

Accessibility