Szkoła dla niesłyszących i niedosłyszących

O Instytucie Głuchoniemych

 

Dyrektor Instytutu Głuchoniemych

Bartosz Wilimborek

tel: (22) 628 04 31 wew. 200

Zastępca Instytutu Głuchoniemych

mgr Agata Porazińska

tel: (22) 628 04 31 wew. 222
mail: a.porazinska@instytutgluch.pl

Kierownik Internatu

mgr Tomasz Wardziak

tel: 664 001 677
mail: t.wardziak@instytutgluch.pl

 

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie to najstarszy tego typu ośrodek dla młodzieży oraz dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Placówka założona 23 października 1817 r., od 200 lat pomaga osobom z wadami słuchu. W skład naszego zespołu szkół wchodzą m.in. przedszkole, szkoła podstawowa i liceum, a także technikum i branżowa szkoła zawodowa. Nie ograniczamy się do obszaru stołecznego. Dysponujemy internatem dla wychowanków z najodleglejszych stron Polski.

 

Naszym starszym uczniom proponujemy ciekawe zajęcia dodatkowe:

 

Wszyscy wychowankowie Instytutu Głuchoniemych objęci są opieką:

  • logopedyczną,
  • psychologiczną,
  • pedagogiczną.

instytut głuchoniemych

O edukację i wychowanie dzieci i młodzieży dba wykwalifikowana, systematycznie dokształcająca się kadra surdopedagogów, psychologów i pedagogów.

 

Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce zajmują się:

  • kształceniem dzieci niesłyszących,
  • opracowywaniem i recenzowaniem podręczników i programów nauczania,
  • nawiązywaniem kontaktów z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,
  • współpracą z masowymi szkołami ponadpodstawowymi,
  • doskonaleniem metod pracy,
  • prowadzeniem zajęć dla studentów.

instytut dla osób gluchoniemych

 

Baza OSW dla niesłyszących to m.in.: pracownie językowe, przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych wyposażone w tablice interaktywane, pracownia gastronomiczna, aula z profesjonalną sceną, nagłośnieniem i oświetleniem, biblioteka, nowoczesna e-pracownia dla niepełnosprawnych, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, siłownia, sala doświadczania świata, sala integracji sensorycznej, stołówka.

Zajęcia sportowe odbywają się w hali sportowej, na basenie i w siłowni.

Instytut Głuchoniemych jest miejscem konferencji naukowych organizowanych przez Komitet Audiofonologii oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1 sierpnia 2010 r. nasza placówka uczestniczy w projekcie „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”.

Już ponad 20 lat jesteśmy miejscem hospitacji i praktyk studentów Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ambicją placówki jest bycie centrum edukacyjnym i kulturalnym ludzi niesłyszących.

Nasi uczniowie biorą udział w międzynarodowej wymianie szkół oraz w wielu ciekawych projektach.

Wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, opracowując nowe metody pracy nauczyciele i wychowawcy starają się pomóc swym wychowankom w znalezieniu własnego miejsca, wybraniu odpowiedniego zawodu, ukierunkowaniu zainteresowań.

Z myślą o rodzicach dzieci niesłyszących nasza placówka organizuje kursy polskiego języka migowego.

Kursy prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli. Kolejne edycje kursów rozpoczynają się wraz z początkiem nowych semestrów.

Accessibility