Skip to content
orzel
orzel

Nowoczesny ośrodek z wieloletnią tradycją

Zasady przyjmowania do przedszkola

330780141_1260496147869779_3901236787464566557_n

Wymagane dokumenty:

  • Orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
  • Odpis aktu urodzenia z numerem PESEL,
  • Aktualny audiogram,
  • Wniosek o przyjędzie do przedszkola
  • 2 fotografie,
  • Skierowanie wydane przez Zespół Kierowania do Placówek Specjalnych (w przypadku dzieci spoza Warszawy),
  • Podanie o przyjęcie do internatu
  • Orzeczenie o niepełnosprawności.
Skip to content